Odpowiedz
 
Narzędzia wątku Wygląd
  #1  
Stary 04-03-2018, 14:43
Scarlett3's Avatar
Scarlett3 Scarlett3 jest offline
Starszy Kumotr
 
Zarejestrowany: Feb 2018
Posty: 53
Lightbulb Terminologia - ekonomia, finanse po angielsku

Witam wszystkich,

Dostałam właśnie ciekawe zlecenie dotyczące przetłumaczenia artykułu, który jest psychologiczny, ale dotyczy zagadnień ekonomicznych. Występuje tam bardzo dużo różnych terminów finansowych gdzie tylko z małą częścią z nich się spotkałam. Tutaj może wrzucajmy wszystkie terminy, wyrażenia, słowa związane z tą dziedziną, będę wdzięczna za pomoc. To jest artykuł naukowy gdzie głównym tematem są akcje, akcje kapitałowe i ankiety o nich.
Odpowiedź z Cytowaniem
  #2  
Stary 04-14-2018, 21:09
Wiktor Wiktor jest offline
Kumotr
 
Zarejestrowany: Mar 2018
Miejscowość: Warszawa
Posty: 27
Domyślnie

company - spółka
partnership - spółka osobowa
corporation, corp. - spółka kapitałowa
civil law partnership - spółka cywilna
general partnership - spółka jawna
limited partnership/partnership in commendam - spółka komandytowa
silent partnership - spółka cicha
partnership limited by shares - spółka komandytowo - akcyjna
Odpowiedź z Cytowaniem
  #3  
Stary 09-09-2018, 17:38
antonikinkowicz antonikinkowicz jest offline
Podszyszkownik
 
Zarejestrowany: Aug 2018
Miejscowość: Łódź
Posty: 105
Domyślnie

Na przykład, często używane są:
earnings - przychód, dochód;
profit - zysk;
EBIT (earnings before deducting interest and taxes) - zysk operacyjny, czyli zysk przed odliczeniem odsetek i podatków;
EBITDA (ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (kredytów, obligacji), podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych (ang. amortization) oraz amortyzacji (deprecjacji) rzeczowych aktywów trwałych (ang. depreciation);
probability - wiarygodność;
assets - aktywa;
liabiliies - zobowiązania;
profitability - zyskowność, rentowność;
liquidity - płynność;
financial statement - sprawozdanie finansowe;
payroll - lista płac

Accounts payable - zobowiązania;
accounts receivable - należności;
payee - odbiorca;
real estate - nieruchomości;
loan - kredyt;
commodities - surowce;
stock market - rynek papierów wartościowych, giełda;
shares - akcje, udziały;
ratio - wskaźnik

Kontynuując temat podaję kolejną porcje słów z terminologii biznesowej. W tym wątku przytaczam słownictwo dotyczące sprawozdań finansowych.

Financial accounting - Rachunkowość finansowa
Financial statements (czy financial report) - Sprawozdanie finansowe
Balance sheet (czy statement of financial position) – Bilans
Income statement (czy statement of revenue & expense lub profit and loss account) - Rachunek zysków i strat
Statement of changes in equity – Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Cash flow statement - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Ledger - Księga główna
Sub-ledgers - Księgi pomocnicze
Audytor - Biegły rewident
Journal entry - Wpis do księgi rachunkowej (dziennika)

Z mikroekonomii.

Fixed assets - Środki trwałe
Demand - Popyt
Supply – Podaż
Price elasticity of demand - Cenowa elastyczność popytu
Equity – Kapitał, udział
Income – Dochód
Revenue – Przychód
Profit (Net income – Dochód czysty) - Zysk całkowity (czysty)
Expense – Wydatek
Costs – Koszty
Variable costs - Koszty zmienne
Fixed costs - Koszty stałe
Cost of sales – Koszty sprzedaży
Marginal cost - Koszt krańcowy
Average cost - Przeciętny koszt całkowity
Alternative cost (Opportunity cost) - Koszt alternatywny
Substitute good – Substytut

Z makroekonomii.

Balance of payments - Bilans płatniczy
Сross rate – Kurs krzyżowy
Currency pair - Waluta bazowa
Exchange rate - Kurs walutowy
Purchasing power parity - Parytet siły nabywczej
Natural resources - Zasoby naturalne
Barriers to entry - Bariery wejścia
Natural monopoly - Monopol naturalny
Welfare – Zasiłek

Z księgowości.

Invoice - Faktura
Accounts list – Lista rachunków
Depreciation - Amortyzacja
Reconciliation - Uzgodnienie
Tuition payments – Czesne
Renting - Umowa najmu
Legal fees - Opłaty sądowe
Freight paid - Koszty transportu zapłacone
Superannuation - Składka emerytalna
Staff amenities - Udogodnienia dla personelu
Employee benefits - Benefity (świadczenia)
Inventory adjustment – Skorygowanie zasobów

Z finansów.

Transfer money - Przelew pieniędzy
Derivative - Instrument pochodny, derywat
Interest – Odsetki
Debtor - Dłużnik
Withholding tax - Podatek u źródła
Deposit account - Depozyt bankowy
Bank loans – Kredyty bankowe
Retained earnings - Dochody zatrzymane
Current year earnings - Przychody bieżącego roku
Debtor - Dłużnik
Bad debts – Należności zagrożone
Mergers and acquisitions - Fuzje i przejęcia

Quotations - Notowania

Cost–benefit analysis - Analiza kosztów i korzyści

Finanse, Inwestycje

Indeks giełdowy - Stock market index
Common stock - Akcja zwykła
Government bond - Obligacja skarbowa
Coupon (bond) - Obligacja kuponowa
Repurchase agreement - Repo (transakcja warunkowego zakupu)
Underlying - Instrument bazowy
Bond yield - Dochód z obligacji
Maturity - Termin płatności
Maturity yield - Zysk z wykupu obligacji
Yield to maturity - Stopa zwrotu do wykupu

Polityka budżetowa i pieniężna, makroekonomia

Monetary policy - Polityka pieniężna
Fiscal policy - Polityka fiskalna
Aggregate demand - Popyt zagregowany
Aggregate supply - Podaż zagregowana
Business cycle - Cykl koniunkturalny
Gross domestic product - Produkt krajowy brutto
Gross values added - Wartość dodana brutto
Balanced budget - Zrównoważony budżet
Balance of payments - Bilans płatniczy
Current account - Bilans obrotów bieżących

Break-even point (BEP) - Próg rentowności

Z podstaw marketingu: Purchase funnel/ Conversion funnel - Lejek sprzedażowy

Remittance advice - Awizo

Z logistyki.
Waybill – List przewozowy,
Shipper – Nadawca,
Consignee – Odbiorca,
Consignment – Ładunek,
Line Haul – Przewóz liniowy (transport liniowy),
Shipment – Partia przewozowa,
Freight transport – Transport przewozowy,
Freight forwarder – Spedytor,
Incoterms – Incoterms (International Commercial Terms - Międzynarodowe Reguły Handlu)
Cargo – Ładunek

Material handler – Magazynier,
Fork lifter – Wózek widłowy,
Pallet-jacker – Wózek ręczny paletowy unoszący („Paleciak”),
Trailer – Przyczepa,
Semi-trailer - Naczepa,
Semi-trailer truck - Ciągnik siodłowy,
Van with a lift – Pojazd z windą,
Lorry/ Truck – Samochód ciężarowy („Ciężarówka”)

Ostatnio edytowane przez MartineZ : 02-11-2019 o 10:49.
Odpowiedź z Cytowaniem
  #4  
Stary 09-11-2018, 20:22
agapoc agapoc jest offline
Podszyszkownik
 
Zarejestrowany: Jul 2018
Posty: 135
Domyślnie

Interest rate - stopa procentowa
Share price - cena akcji
Merger - fuzja
Annualised rate - stopa zannualizowana (w ujęciu rocznym)
Disbursement - wyplata (wypłacenie) pieniędzy
Meet debt obligations - dotrzymać zobowiązań dłużnych
Spin off from - wydzielić się ze spółki

Ostatnio edytowane przez cassie97 : 11-08-2018 o 11:18. Powód: powtórzenia
Odpowiedź z Cytowaniem
  #5  
Stary 09-23-2018, 22:19
WhiskeyJack WhiskeyJack jest offline
Podszyszkownik
 
Zarejestrowany: Jun 2018
Posty: 119
Domyślnie

To może kilka terminów z bilansu - pasywa - kapitał:

Pasywa (kapitał własny + kapitał obcy) - Equity and liabilities
kapitał rezerwowy - reserves
kapitał zapasowy - supplementary capital
kapitał z nadwyżki ceny sprzedaży nad wartością nominalną akcji - share premium
zyski zatrzymane - retained earnings
strata z lat ubiegłych - loss carried forward
kapitał statutowy - authorised share capital
kapitał pracujący - working capital
kapitał stały - Equity + long term liabilities
quasi kapitał własny - quasi equity

A tu trochę żargonu związanego z ekonomią.

Moral hazard - Pokusa nadużycia zaufania (wciskanie produktów)
Window dressing - mydlenie oczu (zniekształcanie lub ukrywanie faktów związanych e stanem finansów poprzez manipulację lub fałszowaniem ksiąg rachunkowych)
Cottage industry - Przemysł chałupniczy
Brick and mortar bank - Bank z fizycznymi placówkami
Footfall - Liczba osób odwiedzających placówkę handlową
Bear market - Bessa
Bull market - Hossa
Kickback - Łapówka
Due diligence - Analiza stanu faktycznego ( formalna badanie tła przeprowadzanej transakcji biznesowej przeprowadzany w celu upewnienia się czy nie ma ukrytych szczegółów mogących mieć wpływ na transakcję)
Gravy train - łatwy pieniądz
Nest egg - zaskórniaki

Ostatnio edytowane przez MartineZ : 02-11-2019 o 10:50.
Odpowiedź z Cytowaniem
  #6  
Stary 10-01-2018, 20:31
paulina14 paulina14 jest offline
Kumotr
 
Zarejestrowany: Sep 2018
Posty: 46
Domyślnie

white knight - biały rycerz (osoba "ratująca" firmę przed przejęciem przez wrogą spółkę)
yield - zwrot (z inwestycji)
net asset value - wartość netto aktywów
tax haven - raj podatkowy
unit trust - fundusz powierniczy
liquid assets - aktywa płynne/o wysokim stopniu płynności
Odpowiedź z Cytowaniem
  #7  
Stary 10-23-2018, 00:09
thorus26 thorus26 jest offline
Podszyszkownik
 
Zarejestrowany: Jul 2018
Posty: 126
Domyślnie

Bill of exchange - Weksel
Bill of lading - List przewozowy
Balloon repayments - Spłata balonowa
Bank account reconciliation - Potwierdzenie obrotów i sald
Odpowiedź z Cytowaniem
Odpowiedz


Narzędzia wątku
Wygląd

Zasady pisania postów
Możesz wysyłać nowe wątki
Możesz wysyłać odpowiedzi
Możesz wysyłać załączniki
Możesz edytować swoje posty

vB code jest Wł.
EmotikonyWł.
kod [IMG] jest Wł.
kod HTML jest Wył.
Przejdź do forum
Powered by: vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.