mLingua | Forum Tłumaczy - Warunki korzystania
Zasady na forum
Rejestracja wymaga akceptacji regulaminu.

1. Operatorem serwisu internetowego www.forum.mlingua.pl, zwanego dalej Forum, jest mLingua sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Stary Rynek 100 przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256825 zwana dalej mLingua.

2. Forum służy do wymiany komentarzy, opinii i informacji na różne tematy związane z tłumaczeniami i wykonywaniem zawodu tłumacza.

3. Dokonując rejestracji i uczestnicząc w dyskusjach, użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz zgadza się na przetwarzanie przez mLingua danych osobowych, zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz w profilu użytkownika. Użytkownik ma prawo wglądu do danych i posiada możliwość ich zmiany.

4. Użytkownik Forum akceptuje politykę cookies dostępną na stronie [URL] http://mlingua.pl/pol/polityka_cookies.html.[/URL]

5. Użytkownik Forum zapoznał się i akceptuje politykę cookies dostępną na stronie

6. Na Forum obowiązują następujące zasady publikowania treści:

  • przed założeniem wątku należy wybrać właściwy dla tematu dział forum oraz sprawdzić czy nie istnieje dyskusja na podobny temat (wykorzystując polecenie "Szukaj");
  • temat wątku powinien jak najlepiej określać jego treść (np. zamiast ”Problem z Trados” lepiej „Niewłaściwe kodowanie znaków w Trados Studio 2009 ver. 8.003), rozpoczynać się wielką literą i kończyć bez kropki;
  • uczestnicząc w dyskusjach należy przestrzegać zasad poprawnej polszczyzny, gramatyki, stylistyki i interpunkcji, niedopuszczalne jest nadużywanie wykrzykników, pytajników, znaków specjalnych i emotikonów;
  • przy formatowaniu tekstu należy zachować umiar, aby nie ingerować w układ i projekt graficzny strony (w szczególności zakazane są zmiana wielkości i rodzaju czcionki oraz nadużywanie wytłuszczeń);
  • na forum obowiązuje zakaz pisania kapitalikami;
  • odpowiedzi na wcześniejsze posty powinny zawierać krótki cytat wiadomości do której się odnoszą (nie należy cytować zbyt długich wypowiedzi);
  • w sprawach prywatnych lub w przypadku osobistej wymiany poglądów należy korzystać z opcji wysyłania wiadomości widocznych wyłączne dla adresata (PW);
  • niedopuszczalne jest umieszczanie na forum treści naruszających obowiązujące prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, zawierających treści naruszające prawa i dobra osobiste osób trzecich, dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język czy religię oraz nawołujące do przemocy, a także treści o charakterze reklamowym. Zabrania się również umieszczania na forum artykułów skopiowanych z innych mediów bez zgody ich autorów;
  • na forum obowiązuje zakaz rozmów o mLingua i innych agencjach lub biurach tłumaczeń z wymienianiem ich nazw (wyjątek stanowią wiadomości publikowane przez reprezentantów danych firm w dziale ogłoszenia);
  • dyskusje na forum należy prowadzić w języku polskim.

7. Za utrzymywanie porządku, rozwój konkretnych działów i przestrzeganie niniejszego regulaminu odpowiadają moderatorzy wymienieni na stronie [URL]http://forum.mlingua.pl/showgroups.php[/URL].

8. Moderatorzy w obrębie podległych im działów mają prawo do dowolnego edytowania, łączenia, usuwania oraz przemieszczania wątków i postów (również do innych działów) oraz do zawieszania kont użytkowników („banowania”).


Powered by: vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.