mLingua | Forum Tłumaczy

mLingua | Forum Tłumaczy (http://forum.mlingua.pl/index.php)
-   Języki germańskie (http://forum.mlingua.pl/forumdisplay.php?f=73)
-   -   Słowniczek prawniczy (http://forum.mlingua.pl/showthread.php?t=27106)

anja90 04-07-2013 22:12

Słowniczek prawniczy
 
Co byście powiedzieli na redagowanie słowniczka prawniczego?:)
Na początek kilka zwrotów z sądownictwa:

seine Ansprüche vor Gericht geltend machen- dochodzić swoich rozczeń na drodze sądowej
jdn verklagen- pozwać kogoś do sądu
die Parteien- strony (w procesie, przy zawieraniu umowy)
die Klage(schrift)- pozew
der Beklagte- pozwany
der Ankläger- oskarżyciel
der Richter- sędzia
der Staatsanwalt- prokurator
der Anwalt- adwokat
der Mandant- klient (adwokata)
öffentliche Sitzung- proces z oskarżenia publicznego
nicht öffentliche Sitzung- proces z oskarżenia prywatnego
unter Ausschluss der Öffentlichkeit- z wyłączniem jawności

karolinakona 04-07-2013 22:13

Czy w wątku tym ma być słownictwo tylko z języka niemieckiego ? Czy to wątek ogólny?

marzenad88 04-07-2013 22:27

Bardzo dobry pomysł.
A jaki słowniczek prawniczy jest godny uwagi? Z czego warto korzystać tłumacząc teksty prawnicze?

paulawisniewska2 04-12-2013 15:00

Cytat:

Zamieszczony przez marzenad88 (Post 281786)
Bardzo dobry pomysł.
A jaki słowniczek prawniczy jest godny uwagi? Z czego warto korzystać tłumacząc teksty prawnicze?

Kilian Alina, Kilian Agnieszka - Słownik języka prawniczego i ekonomicznego :)

LGrzegorzak 04-12-2013 18:02

Świetny pomysł, dołączam kilka pojęć , wyników moich wyszukiwań w internecie takiego słownictwa.
adwokat - Anwalt m
akcje załogi przedsięb - Belegschaftsaktien
akt oskarżenia - Anklageschrift f
akt urodzenia - Geburtsurkunde
akt zawarcia małżeństwa - Eheschein
akt zgonu - Sterbeurkunde
apelacja - Appellation f
apelacja - Berufung f
areszt - Haft f
aresztować - verhaften
autoryzowany sprzedawca samochodów określonej marki - Autohändler
branżowy (zusowski) kod cyfrowy (EKD) - Branchenschlüssel
budynek biurowo-gospodarczy - Büro- und Geschäftshaus
cena ewidencyjna - Erfassungspreis m
cena promocyjna - Aktionspreis
czas trwania najmu - Mietzeit
czek - Scheck
czynsz z tytułu najmu - Mietzins
dalekopisowo - fernschriftlich (telek.)
dane /wyjściowe/ - Eckdaten (plur.)
data pierwszej rejestracji pojazdu - Erstzulassung
decyzja (urz.) o znoszeniu (tolerowania czegoś) - Duldungsbescheid
decyzja (urzędu skarbowego) - Bescheid m
delikt, czyn karalny - Delikt, die Straftat n
dług z tytułu pożyczki - Darlehensschuld
dłużnik dłużnika - Drittschuldner
dochody - Einkünfte (rach.)
dochodzenie, przeforsowanie własnych praw - Durchsetzung eigener Rechte
dochód (osób fiz.) - Einkommen n
dokładnie pokrywający się - deckungsgleich
dokumentacja towarzysząca podaniom - Eingabeunterlagen
dotyczący prawa górniczego - bergrechtlich
dożywocie - lebenslänglich
dziedzictwo - Erbgut n
dziennik budowy - Bautagebuch
Dziennik Ustaw - Gesetzblatt
dzień bilansowy - Bilanzstichtag
dzień rozliczeniowy - Abrechnungstag, Verrechnungstag
ekonomika przedsiębiorstw (mikroekonomia) - Betriebswirtschaft(slehre)
ewidencja przebiegu pojazdu - Fahrtenbuch
formularz obmiarów robót budowlanych - Bauaufmaßblatt
gotowy do zasiedlenia - bezugsfertig (budow.)
gremium decyzyjne - Entscheidungsgremium
Handelsgesetzbuch - kodeks handlowy
informacje bankowe - Bankauskünfte (plur.)
inspektor kontrolny (nasłany z zewnątrz) - Betriebsprüfer
izba rzemieślnicza - Handwerkskammer
k. zakładowy w s-kach AG!!! - Aktienkapital
karta kredytowa - Kreditkarte
karta pojazdu - Fahrzeugbrief
kodeks - Gesetzbuch n
kodeks karny - Strafgesetzbuch n
kodeks postępowania administracyjnego - Verwaltungsprozeßordnung f
kodeks postępowania cywilnego - Zivilprozeßordnung f
kolejność dziedziczenia - Erbfolge
konfederacki - eidgenössisch
konstytucja - Konstitution f
konstytucja - Grundgesetz n
konstytucyjny - konstitutionell
konto kontrolne - Checkkonto
konto odbiorców - Debitorenkonto
koszty reprezentacyjne - Bewirtungskosten
koszty ściągnięcia (np. należności, składek, etc.) - Einziehungskosten

anja90 04-14-2013 15:45

Spółki:

spółka: die Gesellschaft
spółka komandytowa: die Kommanditgesellschaft (die KG)
spółka z.o.o: die Gesellschaft mit begrenzter Haftung (die GmBH)
spółka akcyjna: die Aktiengesellschaft
spółka zależna: die Tochtergesellschaft
spółka kapitałowa: die Kommanditaktiengesellschaft

Cieszę się, że słownik przypadł Wam do gustu:)

joannaderesz 05-11-2013 18:50

[url]http://woerterbuch-deutsch-polnisch.de/[/url] <- polecam to

ewanapora 05-11-2013 19:02

Cytat:

Zamieszczony przez marzenad88 (Post 281786)
Bardzo dobry pomysł.
A jaki słowniczek prawniczy jest godny uwagi? Z czego warto korzystać tłumacząc teksty prawnicze?

Według mnie godny uwagi jest również: Słownik prawa i gospodarki polsko-niemiecki pod redakcją prof. Bogusława Banaszka wyd. Beck

ewanapora 05-11-2013 19:06

Godny uwagi jest też: Lexikon der juristischen Fachbegriffe - Monika Pawęska wyd. Beck

Anna Nowotarska 06-04-2013 19:31

sądownictwo powszechne
 
ordentliche Gerichte - sądy powszechne (Gerichtsbarkeit in Deutschland):
Amtsgericht - Sąd Rejonowy
Landgericht - Sąd Krajowy
Oberlandesgericht - Wyższy Sąd Krajowy
Bundesgerichtshof - Trybunał Federalny


żeby nie było za łatwo, to teraz w drugą stronę:

ordentliche Gerichte - sądy powszechne (Gerichtsbarkeit in Polen):
Sąd Rejonowy - Amtsgericht
Sąd Okręgowy - Landgericht / Bezirksgericht
Sąd Apelacyjny - Berufungsgericht


Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:07.

Powered by: vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.