mLingua | Forum Tłumaczy

mLingua | Forum Tłumaczy (http://forum.mlingua.pl/index.php)
-   Język angielski (http://forum.mlingua.pl/forumdisplay.php?f=72)
-   -   Idiomy i wyrażenia ze słowem "mind" / "head" (http://forum.mlingua.pl/showthread.php?t=34059)

Dominika93 08-05-2014 16:03

Idiomy i wyrażenia ze słowem "mind" / "head"
 
Idiomy i wyrażenia ze słowem 'mind'

1. never mind – nieważne
2. to my mind – moim zdaniem
3. don’t mind me – nie zwracaj na mnie uwagi (bo nie chcę przeszkadzać)
4. to have sth in mind – mieć pomysł na coś, mieć plan
5. to lose your mind – stracić rozum, oszaleć
6. out of your mind – kompletnie oszaleć
7. to make up your mind – zdecydować
8. to slip my mind – wypaść z głowy (zapomnieć)
9. time out of mind – bardzo dawno temu
10. cross someone`s mind- przyjść na myśl

hannakedzierska 08-05-2014 16:42

11. travel broadens the mind - podróże kształcą
12. be in two minds (about sth) - wahać się, nie móc zdecydować

marekuchan 08-05-2014 17:39

speak your mind - mówić, co się myśli

azielinska 08-05-2014 17:58

mind-blowing = oszałamiający, niepojęty, fantastyczny
mind-set = mentalność, sposób myślenia, nastawienie
mind map = mapa myśli

natchar 08-06-2014 10:26

be of sound mind = być poczytalnym
be of like mind = być tego samego zdania, zgadzać się
be clear in one's mind about sth = mieć jasność co do czegoś
be out of one's mind = odchodzić od zmysłów
have a mind of one's own = mieć własne zdanie
presence of mind = przytomność umysłu
to my mind = według mnie, moim zdaniem

wilqouak 08-06-2014 12:03

mind the gap - słynny komunikat słyszany w londyńskim metrze ;)

paulinao 08-06-2014 22:39

bear/keep something in mind - to remember a piece of information when you are making decisions or thinking about a matter
in one's mind's eye - in one's mind or imagination
set someone's mind at ease (about someone or something) - to make someone feel mentally comfortable about someone or something
have one's mind in the gutter and have got one's mind in the gutter - tending to think of or say things that are obscene
boggle someone's mind - to confuse someone / to overwhelm someone / to blow someone's mind

Aneta Gębska 08-07-2014 10:20

be of the same mind/be of like mind
be out of your mind with worry/grief etc.
come/spring to mind
in your mind's eye
prey on sb's mind

halszka 08-09-2014 09:46

be all in sb's/ the mind- to be sth that only exists in sb's imagination
be in/of two minds about sth/abt doing sth- be unable to decide what yout think abt sth, or whether to do sth or not,
be of one/the same mind (abt sth/sb)- to have the same opinion abt sth/sb
have a good mind to do sth- used to say that you disapprove of what sb has done and should do abt it, although you probably will not, for example: I'v a good mind to write and tell your mother about it.
have half a mind to do sth-used to say that you think you will do sth, although you are not sure
have mind of your own- to have your own opinion/make your own decisions without being influenced by other ppl.
put/set/turn your mind on sth- to decide you want to achieve sth and give this all your attention

nierada 08-09-2014 23:38

A really interesting one is: mind your own beeswax (=mind your own business), also: it's none of your beeswax :D


Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:32.

Powered by: vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.