mLingua | Forum Tłumaczy

mLingua | Forum Tłumaczy (http://forum.mlingua.pl/index.php)
-   Tłumaczenia do oceny (http://forum.mlingua.pl/forumdisplay.php?f=27)
-   -   [ENG>POL] Anne Sexton – Wanting to Die (http://forum.mlingua.pl/showthread.php?t=45442)

poetryfan 11-26-2017 17:36

[ENG>POL] Anne Sexton – Wanting to Die
 
Wanting to Die

Since you ask, most days I cannot remember.
I walk in my clothing, unmarked by that voyage.
Then the almost unnameable lust returns.

Even then I have nothing against life.
I know well the grass blades you mention,
the furniture you have placed under the sun.

But suicides have a special language.
Like carpenters they want to know which tools.
They never ask why build.

Twice I have so simply declared myself,
have possessed the enemy, eaten the enemy,
have taken on his craft, his magic.

In this way, heavy and thoughtful,
warmer than oil or water,
I have rested, drooling at the mouth-hole.

I did not think of my body at needle point.
Even the cornea and the leftover urine were gone.
Suicides have already betrayed the body.

Still-born, they don't always die,
but dazzled, they can't forget a drug so sweet
that even children would look on and smile.

To thrust all that life under your tongue!--
that, all by itself, becomes a passion.
Death's a sad Bone; bruised, you'd say,

and yet she waits for me, year after year,
to so delicately undo an old wound,
to empty my breath from its bad prison.

Balanced there, suicides sometimes meet,
raging at the fruit, a pumped-up moon,
leaving the bread they mistook for a kiss,

leaving the page of the book carelessly open,
something unsaid, the phone off the hook
and the love, whatever it was, an infection.


Anne Sexton - Pragnąc umrzeć

Odkąd spytałeś, większości dni spamiętać nie potrafię.
Chodzę w moim ubraniu nienaznaczonym tą podróżą.
Wtedy niemalże nieopisana żądza powraca.

Nawet jeśli nie mam nic przeciwko życiu.
Znam dobrze źdźbła traw o których wspominasz,
meble które umieściłeś pod słońcem.

Ale samobójcy mają swój własny jężyk.
Jak cieśla chcą wiedzieć "jakie narzędzia".
Nigdy nie pytają "na co budowa".

Dwukrotnie tak prosto zadeklarowałam sobie,
posiadłaś wroga, zjadłaś wroga,
wzięłaś go na warsztat, jego magię.

Tą drogą, nielekką i rozważną,
cieplejszą niż olej czy woda,
spoczęłam, obśliniając dziurę ust.

Nie myślę o swoim ciele jak o dokuczliwym punkcie.
Mimo że rogówka i resztki moczu przepadły.
Samobójcy już zdradzili swoje ciało.

Ciągłe żywi, nie zawsze umierają,
ale otumanieni, nie mogą zapomnieć narkotyku który w swojej słodyczy
który zaskarbił by nawet uśmiech dziecka.

Pragnąć tego całego życia pod twym językiem!--
to, samo w sobie, staje się pasją.
Śmierć smutna Kość; obtłuczona, rzekłbyś,

a jednak czeka na mnie, rok za rokiem,
by tak delikatnie zabliźnić starą ranę,
by opróżnić mój oddech z jego złego więzienia.

Równoważąc się w tym miejscu, samobójcy czasem napotykają,
wzburzeni na owoc, napompowany księżyc,
zostawiając chleb pomylony z pocałunkiem,

zostawiając stronę książki beztrosko otwartą,
coś niepowiedzianego, zwisającą słuchawkę
i miłość, czymkolwiek była, infekcją.

annakliza 03-05-2018 20:27

Niezłe, ale zbyt dosłowne. Mam wrażenie, że nie widzisz tego, co poetka tak naprawdę próbuje wyrazić, bo skupiasz się wyłącznie na warstwie tekstowej.
Poza tym still-born = dziecko, które urodziło się martwe
needle point = taki rodzaj haftu


Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:19.

Powered by: vBulletin Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.