PDA

View Full Version : lascaux


mhh
09-20-2008, 15:04
Lascaux

(...)

Wracałem z Lascaux tą samą drogą, jaką przybyłem.
I was coming back from Lascaux the same way I had arrived.
Mimo że spojrzałem, jak to się mówi, w przepaść historii, nie miałem wcale uczucia, że wracam z innego świata.
Even though, I have looked back, as it is said, into the abyss of the history, I did not have a feeling of coming back from a different world.
Nigdy jeszcze nie utwierdziłem się mocniej w kojącej pewności: jestem obywatelem Ziemi, dziedzicem nie tylko Greków i Rzymian, ale prawie nieskończoności.
Never before, have I reassured myself stronger in soothing certainty: I am a citizen of the
Earth, the inheritant not only of the Greeks and the Romans, but almost of the infinity.


To jest właśnie ludzka duma i wyzwanie rzucone obszarom nieba, przestrzeni i czasu.
This is actually human pride and the gauntlet thrown down to the areas of sky, space and time.
"Biedne ciała, które mijacie bez śladu, niech ludzkość będzie dla was nicością; słabe ręce wydobywają z ziemi noszącej ślady oriniackiej półbestii i ślady zagłady królestw - obrazy, które budząc obojętność czy zrozumienie, jednako świadczą o waszej godności.
“You poor bodies, passing away without leaving any imprints, may the mankind be nothingness for you; weak hands, extracting, from the soil, scarred by the Aurignacian half-beast and kingdoms’wreck imprints, pictures, arousing indifference of understanding, yet testifying your dignity.
Żadna wielkość nie da się oddzielić od tego, co ją podtrzymuje.
None enormity can be separated from what it is supported by.
Reszta to uległe stwory i bezrozumne owady".
Submissive creatures and brainless insects constitute the remnant.

Droga była otwarta ku świątyniom greckim i gotyckim witrażom.
The way was open to Greek temples and gothic stained glasses.
Szedłem ku nim czując w dłoni ciepły dotyk malarza z Lascaux.
I was approaching them, having in my hand a warm feeling of the painter from Lascaux.

Tom z Sopotu
09-20-2008, 17:32
Hmmm... Ale o co chodzy? Co to za film?

solenero
09-21-2008, 10:54
Nie wiem co to za "film" ale mi się podoba.

jadwiga
09-21-2008, 14:38
A mnie to zakrawa na poezję... Czy to aby w dobrym dziale naszego forum?