PDA

View Full Version : Anne hall again


pusz
06-15-2008, 20:00
Oto kolejna wersja znanej już Wam scenki:

SALA LEKCYJNA

GŁOS ALVY’EGO
Pamiętam nauczycieli z naszej szkoły. No wiecie, jest takie powiedzenie „Ten kto nie umie robić - uczy , a jak ktoś nie umie uczyć - uczy WF-u”. No a ...he, he, tych co zupełnie nic nie umieli, to zatrudnili w naszej szkole. Muszę przyznać-


CIĘCIE:

Nauczycielka stoi przodem do klasy w staroświeckiej sali lekcyjnej. Na tablicy za nią jest napisane „Transport publiczny”. Kamera ukazuje jej punkt widzenia: grupę uczniów siedzących w ławkach. Mały Alvy siedzi w środkowej ławce, wszyscy uczniowie dookoła są czymś zajęci – ktoś przekazuje komuś notatki, ktoś stuka linijką o ławkę, ktoś dłubie w nosie, ktoś żuje gumę.


ALVY'S VOICE
Zawsze czułem, że ludzie z mojej klasy to idioci. Melvyn Greenglass, ten tłuścioszek, albo Henrietta Farrell, po prostu chodzący ideał. I Ivan Ackerman, zawsze nieprawidłowa odpowiedź. Zawsze.

Ivan wstaje w swojej ławce.

IVAN
Siedem dodać trzy równa się dziewięć.

Alvy uderza się ręką w czoło. Któryś z uczniów zerka w jego stronę.

GŁOS ALVY’EGO
Wtedy już wiedziałem, że Even then I knew they were just jerks.
(Kamera znów pokazuje nauczycielkę, która wpatruje gniewnie w uczniów)
W tysiąc dziewięćset czterdziestym drugim od-

Podczas gdy Alvy opowiada, kamera pokazuje go jak wstaje z ławki i całuje jakąś dziewczynkę. Dziewczynka wyskakuje z ławki i z obrzydzeniem trze policzek. Alvy
wraca na miejsce

PIERWSZA DZIEWCZYNKA
(Piszcząc)
Ble, on mnie pocałował, pocałował.

NAUCZYCIELKA
(Z poza kadru)
To już drugi raz w tym miesiącu! Podejdź tu natychmiast!

Nauczycielka mówi to piorunując uczniów wzrokiem. Alvy wstaje z miejsca i podchodzi. Wściekła, wskazuje miejsce Alvy’emu. Uczniowie z zaciekawieniem obserwują co będzie dalej.

ALVY
Co ja zrobiłem?

NAUCZYCIELKA
Stań tutaj!

ALVY
No co zrobiłem?

NAUCZYCIELKA
Powinieneś się za siebie wstydzić.

Uczniowie, wciąż mają odwrócone głowy, patrzą do tyłu na już dorosłego Alvy’ego siedzącego w drugim rzędzie w ostatniej ławce.

ALVY (JAKO DOROSŁY)
(Początkowo poza kadrem, potem kamera pokazuje go jak siedzi z tyłu klasy)
Dlaczego, ja tylko okazałem zwykłą seksualną ciekawość.

NAUCZYCIELKA
(Młodszy Alvy stoi obok)
Sześcioletni chłopcy nie interesują się jeszcze o dziewczynami.

ALVY (JAKO DOROSŁY)
(Dalej siedzi z tyłu klasy)
Ja się interesowałem.

Dziewczynka, którą pocałował mały Alvy odwraca się do dorosłego Alvy’ego i jednocześnie gestykulując mówi

PIERWSZA DZIEWCZYNKA
Na Boga, Alvy, nawet Freud pisał o fazie utajenia..

ALVY (JAKO DOROSŁY)
(Gestykulując)
Cóż, ja nigdy nie przechodziłem fazy utajenia. Nic na to nie poradzę

NAUCZYCIELKA
(Alvy dalej stoi obok niej)
Dlaczego nie możesz być taki jak Donald?
(Kamera pokazuje Donalda siedzącego sztywno w ławce, potem znów wraca do nauczycielki)
To przykładny uczeń!

ALVY (JAKO DZIECKO)
(Wciąż stoi obok nauczycielki)
Powiedz innym co teraz robisz, Donald.

DONALD
Prowadzę dobrze prosperującą firmę odzieżową.

GŁOS ALVY' EGO
Tak. Czasem zastanawiam się czym się oni teraz zajmują.

Kamera pokazuje pełną salę, uczniowie siedzą w swoich ławkach, nauczycielka stoi przodem do klasy. Uczniowie po kolei wstają i mówią o sobie.

PIERWSZY CHŁOPAK
Jestem prezesem firmy Pinkus Instalacje Wodno-Kanalizacyjne.
DRUGI CHŁOPAK
Sprzedaję marynarskie szarfy.

TRZECI CHŁOPAK
Byłem uzależniony od heroiny. Obecnie jestem uzależniony od metadonu.

DRUGI CHŁOPAK
Lubię skórzane rzeczy.

WNĘTRZE BUDYNKU

Zbliżenie na ekran telewizora, dorosły Alvy bierze udział w talkshow. Siedzi obok gospodarza programu Dick’a Cavett’a, po jego lewej stronie siedzi żołnierz marynarki wojennej. Słychać zakłócenia techniczne.

ALVY
Straciłem kontakt z kolegami z klasy. Ja sam ostatecznie zostałem komikiem.Do wojska mnie nie wzięli, bo hmm.... miałem kategorię 4P.

Słychać śmiech widowni i oklaski.

DICK CAVETT
Four P? Produkt, cena, dystrybucja, promocja?

ALVY
Tak. W-w-w-w czasie wojny byłem zakładnikiem.

i tekst oryginalny:

SCHOOLROOM

ALVY'S VOICE
I remember the staff at our public
school. You know, we had a saying, uh,
that "Those who can't do, teach, and
those who can't teach, teach gym." And
...uh, h'h, of course, those who couldn't
do anything, I think, were assigned to
our school. I must say-

CUT TO:

A female teacher standing in front of an old-fashioned schoolroom. The
blackboard behind her reads "Transportation Administration. The camera pans
her point of view: a group of young students sitting behind their desks. Alvy
as a child sits in a center desk wile all around him there is student activity;
there is note-passing, ruler-tapping, nose-picking, gumchewing.

ALVY'S VOICE
I always felt my schoolmates were idiots.
Melvyn Greenglass, you know, fat little
face, and Henrietta Farrell, just Miss
Perfect all the time. And-and Ivan
Ackerman, always the wrong answer. Always.

Ivan stands up behind his desk.

IVAN
Seven and three is nine.

Alvy hits his forehead with his hand. Another student glances over at him,
reacting.

ALVY'S VOICE
Even then I knew they were just jerks.
(The camera moves back to the teacher,
who is glaring out at her students)
In nineteen forty-two I had already dis-

As Alvy talks, the camera shows him move from his seat and kiss a young girl.
She jumps from her seat in disgust, rubbing her cheek, as Alvy moves back to
his seat.

1ST GIRL
(Making noises)
Ugh, he kissed me, he kissed me.

TEACHER
(Off screen)
That's the second time this month! Step
up here!

As the teacher, really glaring now, speaks, Alvy rises from his seat and moves
over to her. Angry, she points with her band while the students turn their
heads to watch what will happen next.

ALVY
What'd I do?

TEACHER
Step up here!

ALVY
What'd I do?

TEACHER
You should be ashamed of yourself.

The students, their heads still turned, look back at Alvy, now an adult,
sitting in the last seat of the second row.

ALVY (AS ADULT)
(First off screen, then onscreen as
camera moves over to the back of the
classroom)
Why, I was just expressing a healthy sexual
curiosity.

TEACHER
(The younger, Alvy standing next to her)
Six-year-old boys don't have girls on
their minds.

ALVY (AS ADULT)
(Still sitting in the back of
the classroom)
I did.

The girl the young Alvy kissed turns to the older Alvy, she gestures and
speaks.

1ST GIRL
For God's sakes, Alvy, even Freud speaks
of a latency period.

ALVY (AS ADULT)
(Gesturing)
Well, I never had a latency period. I
can't help it.

TEACHER
(With young Alvy still at her side)
Why couldn't you have been more like Donald?
(The camera pans over to Donald,
sitting up tall in his seat, then
back to the teacher)
Now, there was a model boy!

ALVY (AS CHILD)
(Still standing next to the teacher)
Tell the folks where you are today, Donald.

DONALD
I run a profitable dress company.

ALVY'S VOICE
Right. Sometimes I wonder where my
classmates are today.

The camera shows the full classroom, the students sitting behind their desks,
the teacher standing in the front of the room. One at a time, the young
students rise u from their desks and speak.

1ST BOY
I'm president of the Pinkus Plumbing Company.

2ND BOY
I sell tallises.

3RD BOY
I used to be a heroin addict. Now I'm a
methadone addict.

2ND GIRL
I'm into leather.

INT. ROOM

Close-up of a TV screen showing Alvy as an adult on a talk show. He sits next
to the show, host, Dick Cavett, a Navy man sits on his right. Static is heard
throughout the dialogue.

ALVY
I lost track of most of my old schoolmates,
but I wound up a comedian. They did not take
me in the Army. I was, uh ... Interestingly
enough, I was-I was four-P.

Sounds of TV audience laughter and applause are heard.

DICK CAVETT
Four-P?

ALVY
Yes. In-in-in-in the event of war, I'm a
hostage.

Tom z Sopotu
06-16-2008, 00:34
Sprzedaję marynarskie szarfy.

Na razie tylko przeleciałem wzrokiem, ale wzrok zatrzymał mi się jak raz w tym miejscu. Dlaczego i skąd marynarskie szarfy, na Boga??? Całe życie mieszkam w mieście portowym, ale nie mam pojęcia, co to w ogóle są marynarskie szarfy!