PDA

View Full Version : monty python


paula84
06-14-2008, 10:32
Monty Python and the Hollywood Bowl
Servant: A Michelangelo to see you, your Holiness.
Pope: Who?
Servant: Michelangelo, the famous renaissance artist whose best known works include the ceiling of the Sistine Chapel, and the celebrated statue of David.
Pope: Ah. Very well...
Servant: In 1514 he returned to Florence and de...
Pope: All right, that's enough, that's enough, they've got it now!
Servant: Oh.
Monty Python i czara Hollwood’u
Sługa: Wasza Świątobliwość przybył Michał Anioł
Papież: Kto?
Sługa: Michał Anioł, słynny renesansowy artysta. Do jego najbardziej znanych dzieł należą: freski w Kaplicy Sykstyńskiej oraz posąg Dawida.
Papież: No dobrze.
Sługa: W roku 1514 powrócił do Florencji, aby...
Papież: Dobrze, wystarczy, już wiem!
Sługa: Aha.


Michelangelo: Good evening, your Holiness.
Pope: Evening, Michelangelo. I want to have a word with you about this painting of yours, "The Last Supper."
Michelangelo: Oh, yeah?
Pope: I'm not happy about it.
Michelangelo: Oh, dear. It took me hours.
Pope: Not happy at all.
Michelangelo: Is it the jello you don't like?
Pope: No.
Michał Anioł: Dobry wieczór Wasza Świątobliwość.
Papież: Witaj Michale Aniele. Chcę z tobą pomówić o twoim obrazie "Ostatnia Wieczerza."
Michał Anioł: Tak?
Papież: Nie podoba mi się.
Michał Anioł: Szkoda bo się nad nim napracowałem.
Papież: W ogóle mi się nie podoba.
Michał Anioł: Chodzi pewnie o ten żółty kolor?
Papież: Nie.

Michelangelo: Ah, no, I know, they do have a bit of colour, don't they? Oh, I know, you don't like the kangaroo?
Pope: What kangaroo?
Michelangelo: No problem, I'll paint him out.
Pope: I never saw a kangaroo!
Michelangelo: Uuh...he's right in the back. I'll paint him out! No sweat, I'll make him into a disciple.
Pope: Aah.
Michelangelo: All right?
Pope: That's the problem.
Michelangelo: What is?
Pope: The disciples.
Michał Anioł: Hm, może trochę z tymi kolorami przesadziłem? Wiem, to ten kangur się nie podoba!
Papież: Jaki kangur?
Michał Anioł: Nie ma problemu, zamaluje się.
Papież: Nie zauważyłem żadnego kangura!
Michał Anioł: No.. jest, z tyłu. Zamaluję go! Nie ma sprawy, przerobię go w apostoła.
Papież: Hm.
Michał Anioł: Może być?
Papież: I tu jest problem.
Michał Anioł: Jaki?
Papież: Apostołowie.

Michelangelo: Are they too Jewish? I made Judas the most Jewish.
Pope: No, it's just that there are twenty-eight of them.
Michelangelo: Oh, well, another one will never matter, I'll make the kangaroo into another one.
Pope: No, that's not the point.
Michelangelo: All right. Well, I'll lose the kangaroo. Be honest, I wasn't perfectly happy with it.
Pope: That's not the point. There are twenty-eight disciples!
Michelangelo: Too many?
Pope: Well, of course it's too many!
Michał Anioł: Są zbyt żydowscy? Judasz jest najbardziej żydowski.
Papież: To nie to, ich jest dwudziestu ośmiu.
Michał Anioł: No dobrze, jeden więcej, jeden mniej. Co za różnica. Z kangura zrobię kolejnego.
Papież: Nie w tym rzecz.
Michał Anioł: W porządku. Usunę kangura. Szczerze mówiąc, mi też się nie podobał.
Papież: Nie o to chodzi. Jest dwudziestu ośmiu apostołów!
Michał Anioł: Za dużo?
Papież: Ależ oczywiście, że za dużo!

Michelangelo: Yeah, I know that, but I wanted to give the impression of a real last supper. You know, not just any old last supper. Not like a last meal or a final snack. But you know, I wanted to give the impression of a real mother of a blow-out, you know?
Pope: There were only twelve disciples at the last supper.
Michelangelo: Well, maybe some of the others came along afterw...
Pope: There were only twelve altogether.
Michelangelo: Well, maybe some of their friends came by, you know?
Pope: Look! There were just twelve disciples and our Lord at the last supper. The Bible clearly says so.
Michał Anioł: Tak wiem, chciałem tylko stworzyć atmosferę prawdziwej ostatniej wieczerzy. Nie takiej zwyczajnej. Żaden tam jakiś zwyczajny pożegnalny posiłek czy przekąska ale wypasiona impreza. Rozumiesz?
Papież: Na ostatniej wieczerzy było tylko dwunastu apostołów.
Michał Anioł: A może później przyszli inni...
Papież: Było ich tylko dwunastu.
Michał Anioł: Więc może wpadli jacyś ich przyjaciele?
Papież: Słuchaj! Było tylko dwunastu apostołów i nasz Pan podczas ostatniej wieczerzy. Tak mówi Biblia.

Michelangelo: No friends?
Pope: No friends.
Michelangelo: Waiters?
Pope: No.
Michelangelo: Cabaret?
Pope: No!
Michelangelo: You see, I like them, they help to flesh out the scene, I could lose a few, you know I could...
Pope: Look! There were only twelve disciples at...
Michał Anioł: Żadnych przyjaciół?
Papież: Żadnych.
Michał Anioł: Kelnerzy?
Papież: Nie.
Michał Anioł: Kabaret?
Papież: Nie!
Michał Anioł: Ale oni mi się podobają, odświeżają atmosferę. Mogę ewentualnie z kilku zrezygnować...
Papież: Posłuchaj! Było tylko dwunastu apostołów na...

Michelangelo: I've got it! I've got it! We'll call it "The Last But One Supper"!
Pope: What?
Michelangelo: Well there must have been one, if there was a last supper there must have been a one before that, so this, is the "Penultimate Supper"! The Bible doesn't say how many people were there, does it?
Pope: No, but...
Michelangelo: Well there you are, then!
Pope: Look! The last supper is a significant event in the life of our Lord, the penultimate supper was not! Even if they had a conjurer and a mariachi band. Now, a last supper I commissioned from you, and a last supper I want! With twelve disciples and one Christ!
Michał Anioł: Dobra! Rozumiem! No to może nazwiemy obraz "Przedostatnia Wieczerza"!
Papież: Co?
Michał Anioł: Przecież taka też musiała się odbyć, skoro była ostatnia wieczerza, musiała być też jakaś przed nią, więc to będzie "Przedostatnią Wieczerzą"! Biblia chyba nie wspomina jle wtedy było gości?
Papież: Nie, ale...
Michał Anioł: Więc wszystko się zgadza!
Papież: Słuchaj! Ostatnia wieczerza to ważne wydarzenie w życiu naszego Pana, a nie przedostatnia! Nawet jeśli byłby magik albo zespół mariachi. Zamówiłem u ciebie ostatnią wieczerzę i taką chcę dostać! Dwanaście apostołów i jeden Chrystus!

Michelangelo: One?!
Pope: Yes one! Now will you please tell me what in God's name possessed you to paint this with three Christs in it?
Michelangelo: It works, mate!
Pope: Works?
Michelangelo: Yeah! It looks great! The fat one balances the two skinny ones.
Pope: There was only one Redeemer!
Michelangelo: Ah, I know that, we all know that, what about a bit of artistic license?
Pope: A one Messiah is what I want!
Michał Anioł: Jeden?!
Papież: Tak, jeden! Teraz powiedz mi na Boga, co cię opętało, żeby namalować trzech Chrystusów?
Michał Anioł: Tak pasuje!
Papież: Pasuje?
Michał Anioł: Tak! Idealnie! Ten gruby równoważy dwóch chudych.
Papież: Był tylko jeden Zbawiciel!
Michał Anioł: Tak, wiem, wszyscy to wiemy, ale co z inwencją twórczą?
Papież: Chcę tylko jednego Mesjasza!

Michelangelo: I'll tell you what you want, mate! You want a bloody photographer! That's you want. Not a bloody creative artist to crease you up...
Pope: I'll tell you what I want! I want a last supper with one Christ, twelve disciples, no kangaroos, no trampoline acts, by Thursday lunch, or you don't get paid!
Michelangelo: Bloody fascist!
Pope: Look! I'm the bloody pope, I am! May not know much about art, but I know what I like!
Michał Anioł: Słuchaj, powiem ci czego chcesz stary! Chcesz cholernego fotografa! I tyle. A nie twórczego artysty.
Papież: Powiem ci czego chcę! Chcę ostatniej wieczerzy z jednym Chrystusem, z dwunastoma apostołami, bez kangurów, akrobatów, do południa czwartek, inaczej nie dostaniesz ani grosza!
Michał Anioł: Cholerny faszysta!
Papież: Słuchaj! Jestem cholernym papieżem! Może nie znam się na sztuce, ale wiem czego chcę!

standun
06-14-2008, 12:20
Hello,

Tekst ja na Monty Pythona był w miarę prosty bez żadnych pułapek ani gier językowych. Przetłuamczone jest chyba bezbłednie. Ja przynajmniej nie sidzę żadnych rażących potknięć. No może tam w 2 od końca wypowiedzi Papieża chyba "w" zgubiłaś 'do południa w czwartek"...

Petro
06-18-2008, 19:44
Ja mam taką uwagę, że warto sprawdzić tekst oryginału i dowiedzieć się czegoś o tłumaczonym tekście.

Tytuł brzmi "Monthy Python at the Hollywood Bowl" a Hollywood Bowl to raczej nie Misa Hollywood, tylko nazwa sali koncertowej.

Poza tym są tam drobne pomyłki, które jednak wpływają trochę na klimat np.
"No problem, I'll paint him out." zamiast "No sweat, I'll paint him out."

Samo tłumaczenie natomiast jest ok. Może tylko zgubiły się dwa różne określenia na przedostatnią wieczerzę.