PDA

View Full Version : Big Lebowski


standun
06-13-2008, 11:06
Pozdrawiam i przesyłam moje tłumaczenie.

Big Lebowski

MAUDE
Moją sztukę określa się jako
mocno waginalną, co niepokoi
niektórych mężczyzn. Samo słowo
już ich peszy. Wagina.

KOLEŚ
Ta?

MAUDE
Tak, nie lubią go słuchać
i trudno im je wymówić.
Natomiast bez mrugnięcia okiem
powiedzą o swoim „wacku,”
„pałce” lub
„Twardowskim”.

KOLEŚ
„Twardowskim”?

MAUDE

Dobrze panie Lebowski,
przejdźmy do sedna sprawy.
Mój ojciec pozwolił panu wziąć dywan,
lecz nie miał do tego prawa bo to ja dałam go
mojej zmarłej matce w prezencie.
Więc. Jeśli chodzi o…”porwanie”--

KOLEŚ
Co?

MAUDE
Tak, wiem o nim. I wiem
że był pan pośrednikiem.
I powiem tyle: cała ta
sprawa strasznie cuchnie.

KOLEŚ
Dobrze, ale proszę mi dać wytłumaczyć
sprawę dywanu…

MAUDE
Czy lubi pan sex, panie Lebowski?

KOLEŚ
Słucham?

MAUDE
Sex. Fizyczny akt miłości.
Stosunek płciowy.
Lubi to pan?

KOLEŚ
Mówiłem o dywanie.

MAUDE
Nie interesuje pana sex?

KOLEŚ
Znaczy stosunek płciowy?

MAUDE
Też to lubię. To męski mit,
że feministki nienawidzą sexu.
To może być naturalna, radosna działalność.
Niestety są ludzie,
określani mianem satyrów i
nimfomanek, którzy angażują
się w to nałogowo i bez radości.

KOLEŚ
O, nie.

MAUDE
Tak, panie Lebowski.
Te nieszczęsne dusze
nie są zdolne do prawdziwej
miłości. Nasza wspólna znajoma
Bunny jest jedną z nich.

KOLEŚ
Słuchaj, Maude. Przykro mi jeśli
twoja macocha jest nimfomanką, ale nie
wiem co to ma wspólnego z...
Czy masz Kalhuę?

MAUDE
Proszę na to popatrzyć.

Wycelowuje pilota w telewizor. Ekran
włącza się błyskiem. Napis tytułowy:

JACKIE TREEHORN PRZEDSTAWIA

NASTĘPNY NAPIS:

KARL HUNGUS

I

BUNNY LAJOYA

W

TRZECIA NAPIS:

‘KLINOWANIE’

Koleś jest przy barze, butelka Kalhuli zastygła niedaleko
szklanki.

W telewizorze słyszymy dzwonek do drzwi, a potem
otwieranie drzwi.

Na ekranie drzwi się otwierają i pojawia się ziemisty
facet w niebieskim kombinezonie. To Dieter, trup
w basenie Lebowskiego.

DIETER
Hello. Meine zentrala mowi ze
jez problem mit deine kablufken.

KOLEŚ
Kurcze, znam tego gościa.
To nihilista.

MAUDE
Ją też pan oczywiście poznaje.

Dziewczyna przy drzwiach to Bunny Lebowski.

Bunny: Telewizor jest tu.

DIETER
Ja, okej. Pzyniose meine nazendzia.

Bunny: To moja przyjaciółka Shari.
Wpadła skorzystać z prysznica.

MAUDE
(ponuro)
Ta historia jest żałosna.

DIETER
Mein imien jes Karl.
Trudno jez pracen w tem ubranie.

Maude wyłącza telewizor.

MAUDE
Chryste. Wyobraź sobie co się potem
dzieje.

KOLEŚ
Naprawia kablówkę?

MAUDE
Nie wygłupiaj się, Jeffrey.
Nie obchodzi mnie, że wybrała
sobie karierę w branży porno,
ani to, że używając mowy potocznej,
„bzyka się” z Jackie Treehornem.
Jednakże. Jestem jednym z dwóch powierników
Fundacji Lebowskiego, drugim jest mój ojciec.
Fundacja bierze dzieci ze slumsów Los Angeles i…

KOLEŚ
Kurde, ludzie sukcesu.

MAUDE
Mali Ludzie Sukcesu,
tak, i dumni jesteśmy z nich wszystkich .
Spytałam ojca, dlaczego podjął
milion dolarów z konta Fundacji,
a on mi opowiedział o tym „porwaniu”.
Odparłam, że to niedorzeczne.
Ta narwana ladacznica nabija mego ojca
w przysłowiową butelkę.

Big Lebowski 44min

MAUDE
My art has been commended as being
strongly vaginal. Which bothers
some men. The word itself makes
some men uncomfortable. Vagina.

DUDE
Oh yeah?

MAUDE
Yes, they don't like hearing it and
find it difficult to say. Whereas
without batting an eye a man will
refer to his "dick" or his "rod" or
his "Johnson".

DUDE
"Johnson"?

MAUDE

All right, Mr. Lebowski, let's get down to cases. My father
told me he's agreed to let you have the rug, but it was a
gift from me to my late mother, and so was not his to give.
Now. As for this. . . "kidnapping"--

DUDE
Huh?

MAUDE
Yes, I know about it. And I know
that you acted as courier. And let
me tell you something: the whole
thing stinks to high heaven.

DUDE
Right, but let me explain something
about that rug--

MAUDE
Do you like sex, Mr. Lebowski?

DUDE
Excuse me?

MAUDE
Sex. The physical act of love.
Coitus. Do you like it?

DUDE
I was talking about my rug.

MAUDE
You're not interested in sex?

DUDE
You mean coitus?

MAUDE
I like it too. It's a male myth
about feminists that we hate sex.
It can be a natural, zesty enterprise.
But unfortunately there are some
people--it is called satyriasis in
men, nymphomania in women--who engage
in it compulsively and without joy.

DUDE
Oh, no.

MAUDE
Yes Mr. Lebowski, these unfortunate
souls cannot love in the true sense
of the word. Our mutual acquaintance
Bunny is one of these.

DUDE
Listen, Maude, I'm sorry if your
stepmother is a nympho, but I don't
see what it has to do with--do you
have any kalhua?

MAUDE
Take a look at this, sir.

She is aiming a remote at a projection TV. The screen
flickers to life. A title card:

JACKIE TREEHORN PRESENTS

SECOND CARD:

KARL HUNGUS

AND

BUNNY LAJOYA

IN

A THIRD CARD:

‘LOGJAMMIN'

The Dude is at the bar, a bottle of kalhua frozen halfway
to his glass.

From the television set we hear a doorbell ring, and then a
door opening.

On the TV screen the door opens to reveal a sallow-faced
man in blue coyer-alls. It is Dieter, the floater in
Lebowski's pool.

DIETER
Hello. Nein dizbatcher says zere
iss problem mit deine kable.

DUDE
Shit, I know that guy. He's a
nihilist.

MAUDE
And you recognize her, of course.

The girl answering the door is Bunny Lebowski.

Bunny: The TV is in here.

DIETER
Za, okay, I bring mein toolz.

Bunny: This is my friend Shari. She just came over to use
the shower.

MAUDE
(grimly)
The story is ludicrous.

DIETER
Mein nommen iss Karl. Is hard to
verk in zese clozes--

Maude switches off the set.

MAUDE
Lord. You can imagine where it goes
from here.

DUDE
He fixes the cable?

MAUDE
Don't be fatuous, Jeffrey. Little
matter to me that this woman chose
to pursue a career in pornography, nor that she has been "banging" Jackie Treehorn, to use the parlance of our times. However. I am one of two trustees of the Lebowski Foundation, the other being my father. The Foundation takes youngsters from Watts and--

DUDE
Shit yeah, the achievers.

MAUDE
Little Lebowski Urban Achievers,
yes, and proud we are of all of them.
I asked my father about his withdrawal
of a million dollars from the
Foundation account and he told me
about this "abduction", but I tell
you it is preposterous. This
compulsive fornicator is taking my father for the proverbial ride.