PDA

View Full Version : Annie Hall


kinior
06-07-2008, 12:27
Witam!
Mam niespodziankę - w końcu coś innego niż Goldeneye i Notting Hill:) Proszę o komentarze i ocenę mojego tłumaczenia. Żeby ułatwić dogłębną analizę, tekst oryginalny przeplatany jest z tłumaczeniem:)
Pozdrawiam

Annie Hall

SCHOOLROOM
KLASA SZKOLNA

ALVY'S VOICE
GŁOS ALVY’EGO
I remember the staff at our public
school. You know, we had a saying, uh,
that "Those who can't do, teach, and
those who can't teach, teach gym." And
...uh, h'h, of course, those who couldn't
do anything, I think, were assigned to
our school. I must say-
Pamiętam ludzi pracujących w naszej publicznej
szkole. Wiecie, mówiło się: „Ci, którzy
nie umieją uczyć, tak, nie umieją uczyć W-F-u”.
i, hm, oczywiście, ci, którzy nie umieją
nic, tak myślę, zostali przydzieleni do
naszej szkoły. Trzeba przyznać-

CUT TO:
NASTĘPNE UJĘCIE:

A female teacher standing in front of an old-fashioned schoolroom. The
blackboard behind her reads "Transportation Administration. The camera pans
her point of view: a group of young students sitting behind their desks. Alvy
as a child sits in a center desk wile all around him there is student activity;
there is note-passing, ruler-tapping, nose-picking, gumchewing.
Nauczycielka stoi w staroświeckiej klasie. Za jej plecami, napis na tablicy: „Zarząd Transportu”. Kamera robi panoramiczne ujęcie tego co widzi nauczycielka: grupa uczniów siedzących w ławkach. Alvy jako dziecko siedzi w środkowej ławce, za jego plecami uczniowie podają sobie notatki, strzelają z linijek, droczą się, żują gumę.

ALVY'S VOICE
GŁOS ALVY’EGO
I always felt my schoolmates were idiots.
Melvyn Greenglass, you know, fat little
face, and Henrietta Farrell, just Miss
Perfect all the time. And-and Ivan
Ackerman, always the wrong answer. Always.
Zawsze uważałem, że moi szkolni koledzy to idioci.
Melvyn Greenglass, wiecie, mała, gruba
twarz, i Henrietta Farrel, zawsze idealna. I, i Ivan
Ackerman, nigdy nie udzielił dobrej odpowiedzi. Nigdy.

Ivan stands up behind his desk.
Ivan podnosi się z miejsca.

IVAN
Seven and three is nine.
Siedem plus trzy to dziewięć.

Alvy hits his forehead with his hand. Another student glances over at him,
reacting.
Alvy uderza się ręką w czoło. Inni uczniowie obserwują jego reakcję.

ALVY'S VOICE
GŁOS ALVY’EGO
Even then I knew they were just jerks.
Nawet wtedy wiedziałem, że są cymbałami.
(The camera moves back to the teacher,
who is glaring out at her students)
(Kamera przenosi się na nauczycielkę,
która piorunuje uczniów wzrokiem)
In nineteen forty-two I had already dis-
W 1942 miałem już-

As Alvy talks, the camera shows him move from his seat and kiss a young girl.
She jumps from her seat in disgust, rubbing her cheek, as Alvy moves back to
his seat.
Podczas gdy Alvy mówi, kamera pokazuje go jak podnosi się z miejsca i całuje dziewczynkę.
Ona zrywa się z miejsca i z obrzydzeniem wyciera policzek, podczas gdy Alvy wraca na swoje
miejsce.

1ST GIRL
PIERWSZA DZIEWCZYNKA
(Making noises) (Wydając odgłosy)
Ugh, he kissed me, he kissed me.
Łe, pocałował mnie, pocałował mnie.

TEACHER
NAUCZYCIELKA
(Off screen) (Głos zza ekranu)
That's the second time this month! Step
up here!
To już drugi raz w tym miesiącu! Podejdź tu!

As the teacher, really glaring now, speaks, Alvy rises from his seat and moves
over to her. Angry, she points with her band while the students turn their
heads to watch what will happen next.
Podczas gdy nauczycielka mówi patrząc wściekle na Alvy’ego, on wstaje z miejsca i podchodzi do niej. Nauczycielka ze złością wskazuje gdzie chłopiec ma podejść, a reszta uczniów odwraca głowy w jego kierunku oczekując, co się dalej wydarzy.

ALVY
What'd I do?
Co ja zrobiłem?

TEACHER
NAUCZYCIELKA
Step up here!
Podejdź tu!

ALVY
What'd I do?
Co ja zrobiłem?

TEACHER
NAUCZYCIELKA
You should be ashamed of yourself.
Powinieneś się wstydzić.

The students, their heads still turned, look back at Alvy, now an adult,
sitting in the last seat of the second row.
Uczniowie nadal spoglądają na Alvy’ego, który teraz, jako dorosły, siedzi w ostatniej ławce w drugim rzędzie.

ALVY (AS ADULT)
ALVY (DOROSŁY)
(First off screen, then onscreen as
camera moves over to the back of the
classroom)
(Najpierw niewidoczny, potem pojawia się
w ujęciu, gdy kamera wędruje na koniec sali)
Why, I was just expressing a healthy sexual
curiosity.
Dlaczego? Przecież wyraziłem tylko
zdrową ciekawość seksualną.

TEACHER
NAUCZYCIELKA
(The younger, Alvy standing next to her)
(Mały Alvy stoi obok niej)
Six-year-old boys don't have girls on
their minds.
Sześcioletnich chłopców jeszcze
nie interesują dziewczyny.

ALVY (AS ADULT)
ALVY (DOROSŁY)
(Still sitting in the back of
the classroom)
(Nadal siedząc z tyłu sali)
I did.
Mnie interesowały.

The girl the young Alvy kissed turns to the older Alvy, she gestures and
speaks.
Dziewczynka, którą pocałował Alvy odwraca się do dorosłego Alvy’ego,
gestykuluje i mówi.

1ST GIRL
PIERWSZA DZIEWCZYNKA
For God's sakes, Alvy, even Freud speaks
of a latency period.
Na miłość boską, Alvy, nawet Freud uznaje
okres latencji.

ALVY (AS ADULT)
ALVY (DOROSŁY)
(Gesturing)
(Gestykulując)
Well, I never had a latency period. I
can't help it.
No cóż, nigdy nie przechodziłem okresu latencji.
Nic na to nie poradzę.

TEACHER
NAUCZYCIELKA
(With young Alvy still at her side)
(Obok niej nadal stoi mały Alvy)
Why couldn't you have been more like Donald?
Dlaczego nie możesz zachowywać się jak Donald?
(The camera pans over to Donald,
sitting up tall in his seat, then
back to the teacher)
(Kamera robi panoramiczne ujęcie Donalda,
który siedzi wyprostowany, potem robi
ujęcie nauczycielki.
Now, there was a model boy!
To dopiero wzorowy uczeń!

ALVY (AS CHILD)
ALVY (JAKO DZIECKO)
(Still standing next to the teacher)
(Nadal stoi obok nauczycielki)
Tell the folks where you are today, Donald.
Donald, powiedz kolegom i koleżankom gdzie dzisiaj byłeś.

DONALD
I run a profitable dress company.
Kierowałem dochodową firmą odzieżową.

ALVY'S VOICE
GŁOS ALVY’EGO
Right. Sometimes I wonder where my
classmates are today.
Jasne. Czasami zastanawiam się co dziś robią moi szkolni koledzy.

The camera shows the full classroom, the students sitting behind their desks,
the teacher standing in the front of the room. One at a time, the young
students rise u from their desks and speak.
Kamera pokazuje całą klasę, uczniowie siedzą w ławkach, nauczycielka stoi na środku.
Uczniowie kolejno wstają z miejsca i mówią.

1ST BOY
PIERWSZY CHŁOPIEC
I'm president of the Pinkus Plumbing Company.
Jestem prezesem firmy hydraulicznej Pinkus.

2ND BOY
DRUGI CHŁOPIEC
I sell tallises.
Sprzedaję tkaniny.

3RD BOY
TRZECI CHŁOPIEC
I used to be a heroin addict. Now I'm a
methadone addict.
Byłem uzależniony od heroiny. Teraz jestem
uzależniony od metadonu.

2ND GIRL
DRUGA DZIEWCZYNKA
I'm into leather.
Lubię skórę.

INT. ROOM
POMIESZCZENIE W STUDIO

Close-up of a TV screen showing Alvy as an adult on a talk show. He sits next
to the show, host, Dick Cavett, a Navy man sits on his right. Static is heard
throughout the dialogue.
Zbliżenie na ekran, na którym widać dorosłego Alvy’ego biorącego udział w talk show’ie. Siedzi obok prowadzącego, Dick’a Cavett’iego, po jego prawej siedzi mężczyzna z marynarki. Podczas całej rozmowy słychać zakłócenia.

ALVY
I lost track of most of my old schoolmates,
but I wound up a comedian. They did not take
me in the Army. I was, uh ... Interestingly
enough, I was-I was four-P.
Straciłem kontakt z większością moich szkolnych kolegów,
Ale skończyłem jako komik. Nie wzięli mnie do wojska.
Byłem, hm... wystarczająco interesujący,
Byłem - byłem zakładnikiem.

Sounds of TV audience laughter and applause are heard.
Słychać śmiech i aplauz widowni.

DICK CAVETT
Four-P?
Zakładnikiem?

ALVY
Yes. In-in-in-in the event of war, I'm a
hostage.
Tak. W-w-w-w przypadku wojny jestem
zakładnikiem.

suzi quatro
06-12-2008, 09:31
Tłumaczenie jest w porządku, chociaż końcówka mnie rozczarowała. Na końcu powinien być jakiś żarcik, bo w końcu widownia się z czegoś w tym programie śmieje a u Ciebie tego nie ma.

muszynianka
06-12-2008, 12:32
hej

spoko tekst ;)

ale coś jest nie tak, moim zdaniem z początkiem:

"Those who can't do, teach, and
those who can't teach, teach gym." And
...uh, h'h, of course, those who couldn't
do anything, I think, were assigned to
our school. I must say-
Wiecie, mówiło się: „Ci, którzy
nie umieją uczyć, tak, nie umieją uczyć W-F-u”.
i, hm, oczywiście, ci, którzy nie umieją
nic, tak myślę, zostali przydzieleni do
naszej szkoły. Trzeba przyznać-

Chodziło tutaj o to, że ci którzy nie potrafią uczyć, uczą w-f, a w jednak w Twoim tłumaczeniu sens jest inny.
Reszta in Ordnung jak dla mnie:) pozdrawiam

paula84
06-12-2008, 19:30
ALVY
I lost track of most of my old schoolmates,
but I wound up a comedian. They did not take
me in the Army. I was, uh ... Interestingly
enough, I was-I was four-P.
Straciłem kontakt z większością moich szkolnych kolegów,
Ale skończyłem jako komik. Nie wzięli mnie do wojska.
Byłem, hm... wystarczająco interesujący,
Byłem - byłem zakładnikiem.

Sounds of TV audience laughter and applause are heard.
Słychać śmiech i aplauz widowni.

DICK CAVETT
Four-P?
Zakładnikiem?Nie do końca rozumiem tego zakładnika??? Niestety nie znalazłam alternatywy dla 4-P. Może ktoś inny ma pomysł jak to przetłumaczyć? Tłumaczenie bardzo dobre!!!

Izabela
06-12-2008, 19:37
Hi!
Rzeczywiście Kinior, ułatwiłaś dogłębną analizę ;) Zgadzam się z Muszynianką, mnie też zastanowił ten fragment:
I remember the staff at our public
school. You know, we had a saying, uh,
that "Those who can't do, teach, and
those who can't teach, teach gym." And
...uh, h'h, of course, those who couldn't
do anything, I think, were assigned to
our school. I must say-
Pamiętam ludzi pracujących w naszej publicznej
szkole. Wiecie, mówiło się: „Ci, którzy
nie umieją uczyć, tak, nie umieją uczyć W-F-u”.
i, hm, oczywiście, ci, którzy nie umieją
nic, tak myślę, zostali przydzieleni do
naszej szkoły. Trzeba przyznać-
Newralgiczny fragment przetłumaczyłabym następująco: "Ci, którzy nic nie potrafią, uczą, a ci, którzy nie potrafią uczyć, uczą WF-u".

there is note-passing, ruler-tapping, nose-picking, gumchewing.
podają sobie notatki, strzelają z linijek, droczą się, żują gumę.
Może i się droczą, ale najpierw dłubią w nosie :D

Six-year-old boys don't have girls on
their minds.
Sześcioletnich chłopców jeszcze
nie interesują dziewczyny.
Super, bardzo naturalnie. Byłoby jeszcze lepiej bez "jeszcze" ;)

For God's sakes, Alvy, even Freud speaks
of a latency period.
Na miłość boską, Alvy, nawet Freud uznaje
okres latencji.
A może "okres utajenia" zamiast "okresu latencji"? Może nie tak nieskazitelnie freudowskie, ale bardziej zrozumiałe dla tzw. przeciętnego odbiorcy.

Interestingly enough, I was-I was four-P
Też nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi :confused:

Poza tym zgrabne tłumaczenie, brzmi bardzo naturalnie i dobrze się czyta. Swoją drogą, świetny film.

Pozdrawiam,
i

jane
06-13-2008, 10:27
Annie Hall

KLASA

GŁOS ALVY’EGO
Pamiętam naszych szkolnych nauczycieli.
Mówiliśmy wtedy: „Ci, którzy nie potrafią
nic robić, uczą, a ci, którzy nie potrafią uczyć,
uczą WFu”. I myślę, że ci, którzy nie nadawali
się już absolutnie do niczego, przychodzili
do naszej szkoły. Muszę powiedzieć ...

ZMIANIA SCENY:

Nauczycielka stoi w staroświeckiej sali lekcyjnej. Na tablicy za nią napisane jest: „Zarządzanie transportem”. Kamera przesuwa się na grupę młodych uczniów siedzących w ławkach. Alvy -dziecko siedzi w centrum, pozostali uczniowie zajmują się swoimi codziennymi sprawami –przekazują sobie liściki, stukają się linijkami, dłubią w nosie, żują gumę.

GŁOS ALVY’EGO
Zawsze wiedziałem, że moi koledzy to idioci.
Na przykład,grubaska Melvyn Greenglass albo
kujonka Henrietta Farrel albo Ivan Ackerman
który zawsze odpowiadał źle. Zawsze.

Ivan stoi przed ławką.

IVAN
Siedem plus trzy równa się dziewięć.

Alvy uderza się w czoło. Jeden z uczniów patrzy na niego.

GŁOS ALVY’EGO
Już wtedy wiedziałem, że to są czubki.
(Kamera wraca na nauczycielkę,
która piorunuje wzrokiem uczniów)
Już w 1942 roku ...

Podczas gdy Alvy mówi, kamera pokazuje jak wstaje ze swojego miejsca i całuje dziewczynę. Podskakuje zniesmaczona i pociera policzek, podczas gdy Alvy wraca na swoje miejsce.

PIERWSZA DZIEWCZYNA
(krzycząc)
O fuj! On mnie pocałował! Pocałował!

NAUCZYCIELKA
(głos zza ekranu)
To już drugi raz w tym miesiącu! Chodź tutaj!

Nauczycielka gniewnie spogląda na Alvy’ego i pokazując palcem każe mu do siebie przyjść. Ten wstaje ze swojego miejsca i podchodzi do niej. Uczniowie odwracają się i czekają na rozwój akcji.

ALVY
Ale co ja zrobiłem?

NAUCZYCIELKA
Chodź tutaj!

ALVY
Ale co ja zrobiłem?

NAUCZYCIELKA
Powinieneś się wstydzić!

Uczniowie, wciąż odwróceni, patrzą na Alvy’ego-dorosłego siedzącego w ostatniej ławce w drugim rzędzie.

ALVY (DOROSŁY)
(Najpierw głos zza ekranu, później,
gdy kamera przeniosła się na koniec klasy, na ekranie)
Za co? Okazywałem tylko zdrowe zainteresowanie seksualne.

NAUCZYCIELKA
(Mały Alvy stoi obok niej)
Sześcioletni chłopcy nie interesują się dziewczynami.

ALVY (DOROSŁY)
(Nadal siedzi na końcu)
Ale ja się interesowałem.

Dziewczyna, którą pocałował mały Alvy, odwraca się do dorosłego Alvy’ego, gestykuluje i mówi coś do niego.

PIERWSZA DZIEWCZYNA
Ns litość boską, Alvy, nawet Freud
wspomina o fazie utajenia.

ALVY (DOROSŁY)
(Gestykulując)
Cóż, nigdy nie przechodziłem fazy utajenia.
Nic na to nie poradzę.

NAUCZYCIELKA
(Mały Alvy nadal stoi przy niej)
Czemu nie możesz być podobny do Donalda?
(Kamera przesuwa się w stronę Donalda,
który wyprostowuje się. Kamera znowu
przesuwa się na nauczycielkę)
Jest wzorem do naśladowania!

ALVY (DZIECKO)
(Nadal stoi obok nauczycielki)
Powiedz nam kim zostałeś, Donaldzie?

DONALD
Zarządzam w przynoszącej zyski firmie włókienniczej.

GŁOS ALVY’EGO
Jasne, czasami zastanawiam się, gdzie są
teraz moi koledzy i koleżanki z klasy.

Kamera pokazuje cała klasę. Uczniowie siedzą w ławkach. Nauczycielka stoi przed nimi. Uczniowie po kolei wstają z ławek i mówią.

PIERWSZY CHŁOPAK
Jestem prezesem firmy hydraulicznej Pinkus.

DRUGI CHŁOPAK
Sprzedaję szale modlitewne.

TRZECI CHŁOPAK
Siedziałem w heroinie, a teraz siedzę w metadonie.

DRUGA DZIEWCZYNA
Pracuję w przemyśle skórzanym.

STUDIO

Zbliżenie na ekran telewizora, w którym pokazują dorosłego Alvy’ego w talk show. Siedzi obok gospodarza programu Dick’a Cavett’., Przedstawiciel Navy siedzi po prawej stronie. Podczas rozmowy słychać zakłócenia.

ALVY
Straciłem kontakt z moimi dawnymi kolegami
i koleżankami z klasy. A później zostałem aktorem komediowym.
Nie przyjęli mnie do wojska. Byłem, co ciekawe, 4P.
Słychać śmiech i brawa publiczności.

DICK CAVETT
4P?

ALVY
Tak. W przypadku wojny to ja jestem zakładnikiem.


Oto moje tlumaczonko! mimo wszystkich staran,nie udalo mi sie pojac tego zartu, doglebny research tez niestety nie przyniosl efektow:o Moze ma ktos jakies good ideas for zakonczenie?:)

suzi quatro
06-13-2008, 14:10
Oto moje uwagi:
„Powinieneś się wstydzić!
Za co?”
Nie „za co” tylko raczej „czego”
„Powiedz nam kim zostałeś, Donaldzie?”
Strasznie nienaturalnie brzmi. Moja sugestia: „Powiedz nam, co dzisiaj robisz, Donaldzie?”
„Zarządzam w przynoszącej zyski firmie włókienniczej.”
Proponowałabym: „Zarządzam rentowną firmą włókienniczą.”
„Jasne, czasami zastanawiam się, gdzie są
teraz moi koledzy i koleżanki z klasy.”
Może raczej „co robią”
„Siedziałem w heroinie, a teraz siedzę w metadonie.”
Nie mam doświadczenia, bo nigdy w niczym takim nie siedziałam, ale czy tak naprawdę się mówi? Ja bym sugerowała po prostu: „Byłem uzależniony…”

pusz
06-15-2008, 19:54
Ja uważam, że udało Ci się nawet zgrabnie wybrnąć z tej końcówki i zawiera to jakiś element humorystyczny.
a fragment-
those who can't do, teach, and
those who can't teach, teach gym." And
...uh, h'h, of course, those who couldn't
do anything, I think, were assigned to
our school.
to natomiast przetłumaczyłabym jako Ten kto nie umie robić - uczy , a jak ktoś nie umie uczyć - uczy WF-u”. No a ...he, he, tych co zupełnie nic nie umieli, zatrudnili w naszej szkole.
pozdrawiam!

KamilaKinach
10-26-2017, 21:00
Zdecydowanie skróciłabym ten fragment, tłumaczenie jest zbyt dosłowne:
I remember the staff at our public
school. You know, we had a saying, uh,
that "Those who can't do, teach, and
those who can't teach, teach gym." And
...uh, h'h, of course, those who couldn't
do anything, I think, were assigned to
our school. I must say-

Moja propozycja:
Pamiętam pracowników w naszej szkole publicznej.
Zwykliśmy mawiać, że "Ci którzy nic nie potrafią, uczą,
a ci którzy nie potrafią uczyć, uczą Wfu."
A Ci którzy nic nie umieli, tak myślę, uczyli
w naszej szkole. Muszę przyznać-

Bez "uh" czy wielokropków :)