PDA

View Full Version : Dziwny jest ten świat, czyli na końcu języka


boska
10-09-2013, 17:43
Jaki jest według Was najdziwniejszy język na świecie i dlaczego? A może to w języku który znacie jest coś, co Was wyjątkowo dziwi?
Pomyślcie lub poszukajcie wyjątkowych dziwadeł. Zapraszam do wypowiedzi.

boska
10-09-2013, 18:02
Moja pierwsza propozycja to język Silbo. Jest to język gwizdów używany przez mieszkańców wyspy Gomera (Wyspy Kanaryjskie). Więcej informacji znajdziecie na: http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_silbo

vuela
10-11-2013, 19:19
Dla mnie ogromnym dziwactwem wydaje się być język mieszkańców Papui - Nowej Gwinei. Wypowiedź w tym języku jest naprawdę dziwaczna. Słowny bełkot.

boska
10-11-2013, 23:53
Dla mnie ogromnym dziwactwem wydaje się być język mieszkańców Papugi - Nowej Gwinei. Wypowiedź w tym języku jest naprawdę dziwaczna. Słowny bełkot.
To dla zilustrowania problemu:
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_papuaskie
Może słowny bełkot wynika z ich ilości?

Adis91
10-28-2013, 01:15
Język hawajski jest dla mnie nieco dziwny, z powodu małej ilości głosek i dosyć sztywnych reguł nimi rządzących wszystkie słowa brzmią dla mnie nieco podobnie.

boska
10-29-2013, 00:17
Język hawajski jest dla mnie nieco dziwny, z powodu małej ilości głosek i dosyć sztywnych reguł nimi rządzących wszystkie słowa brzmią dla mnie nieco podobnie.

A teraz coś ode mnie o języku hawajskim

Język hawajski (hawajski: ‘Ōlelo Hawai'i) jest językiem Hawajczyków, rdzennych mieszkańców Hawajów.

Należy do grupy polinezyjskiej rodziny języków austronezyjskich. Jest blisko spokrewniony z językami: rarotonga, tuamotu, maoryskim i tahitańskim, bardziej odległe pokrewieństwo łączy go z samoańskim, fidżi i innymi językami używanymi w Polinezji. Wykazuje słabsze pokrewieństwo z językami malajo-polinezyjskimi Azji Południowo-Wschodniej oraz z obszaru Oceanu Indyjskiego.

Język hawajski jest językiem wymierającym. Od 1900 roku liczba użytkowników hawajskiego, dla których jest on językiem rodzimym spadła z 37000 do 1000, z czego połowa użytkowników jest już w wieku co najmniej 70 lat.

Na większości hawajskich wysp został zastąpiony językiem angielskim i nie jest szeroko używany jako język codziennego użytku. Wyjątkiem jest, ze względu na jej izolację (zamierzoną) od wpływów cywilizacyjnych, wyspa Ni'ihau.

Język hawajski charakteryzuje się bardzo małą liczbą fonemów – podobnie jak jego polinezyjscy krewni. Posiada tylko 8 spółgłosek i 5 samogłosek. Szczególnie interesujący jest brak fonemu /t/ – zaledwie kilka języków wykazuje taki brak. Zbiór fonemów hawajskiego tworzą spółgłoski: /p/, /k/, /?/ (zwarcie krtaniowe, po hawajsku ‘okina, zapisywany jako pojedynczy otwierający apostrof ‘), /m/, /n/, /w/, /v/, /l/, /b/ oraz samogłoski: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/. Fonemy /v/ i /w/ zapisywane są za pomocą tej samej litery 'w' (alfabet hawajski). Wymawiana jest ona jako /w/ jedynie na początku słowa.

Po każdej spółgłosce zawsze występuje samogłoska tworząc razem dwuliterową sylabę. Samogłoski w akcentowanych sylabach wymawiane są dłużej, a w piśmie oznaczane makronem. Samogłoski mogą występować parami lub nawet w trójkach (np. luau – tradycyjna uroczystość hawajska).

Kategorie gramatyczne są wyrażane przede wszystkim przedrostkami i słowami posiłkowymi. Czasownik odróżnia tylko czas przeszły i nieprzeszły. Hawajski jest też jednym z języków, które w 1 osobie l. mn. i liczby podwójnej rozróżniają zaimki osobowe według tego, czy "my" obejmuję rozmówcę, czy też nie, tj. kaakou – 'my wraz z tobą', maakou – 'my, ale bez ciebie'.

Z Hawajami i językiem hawajskim kojarzy się, nie bez podstaw, słowo aloha, najpopularniejsze powitanie wśród mieszkańców wysp (używane jest także jako pożegnanie). Dalsze jego znaczenia to romantyczna miłość, afekt lub po prostu najlepsze życzenia.

Drugim co do użyteczności w codziennych kontaktach słowem jest mahalo czyli dziękuję.

Słowo Hawaje w języku hawajskim (w zapisie Hawai‘i) wymawiane jest /havaiʔi/, jednakże Amerykanie, przenosząc zwyczaj z angielskiego, wymawiają /hawaiʔi/ (w języku angielskim Hawaii czyta się /ha:'waii/).

Uwaga: wiki w języku hawajskim znaczy szybko, w pośpiechu, a więc wiki wiki będzie oznaczać bardzo szybko, tak jak np. w nazwie firmy 'Wiki Wiki Messenger Service' (bardzo szybkie usługi kurierskie)

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_hawajski

AgaGdaS
10-29-2013, 16:36
Dzięki za informacje odnośnie hawajskiego i języka Papui-Nowej Gwinei. Fajnie jest poszperać i znaleźć takie perełki :)

Proponuję język khoisan, który reprezentuje typ języków "mlaskowych". Posługują się nim mieszkańcy Afryki, głównie południowej: RPA, Namibii, Angoli, Botswany i Tanzanii. Pamiętam go z zajęć z językoznawstwa, gdy mówiliśmy właśnie o najdziwniejszych językach świata. Poniżej krótka lekcja "mlaskania":

http://www.youtube.com/watch?v=Nz44WiTVJww

Swoją drogą, może nam się wydać dziwne albo śmieszne ich mlaskanie ale przypuszczam, że oni mogliby się równie zdziwić słysząc nasze dźwięki jak np.w wyrazach "gżegżółka" :).

boska
10-30-2013, 00:03
Dzięki za informacje odnośnie hawajskiego i języka Papui-Nowej Gwinei. Fajnie jest poszperać i znaleźć takie perełki :)

Proponuję język khoisan, który reprezentuje typ języków "mlaskowych". Posługują się nim mieszkańcy Afryki, głównie południowej: RPA, Namibii, Angoli, Botswany i Tanzanii. Pamiętam go z zajęć z językoznawstwa, gdy mówiliśmy właśnie o najdziwniejszych językach świata. Poniżej krótka lekcja "mlaskania":

http://www.youtube.com/watch?v=Nz44WiTVJww

Swoją drogą, może nam się wydać dziwne albo śmieszne ich mlaskanie ale przypuszczam, że oni mogliby się równie zdziwić słysząc nasze dźwięki jak np.w wyrazach "gżegżółka" :).

Dziękuję, za ciekawą informację. Tylko jak teraz powiedzieć: Nie mlaskaj przy jedzeniu.:):)
Jeszcze tylko mój dodatek o językach khoisan, zapraszam do lektury.

Języki khoisan

Języki khoisan (lub khoesan, przestarzała nazwa to “buszmeno-hotentockie”) to termin używany w odniesieniu do około 30 języków używanych (albo używanych do niedawna – wiele z nich jest na skraju wymarcia) w RPA (szczątkowo), Namibii, Botswanie i Angoli (głównie, ale nie wyłącznie w niecce Kalahari) i Tanzanii (języki Hadza i Sandawe).Charakterystyczne dla tych języków jest bogactwo mlasków, występowanie tonów i ubóstwo fleksji (odmiany wyrazów). W klasyfikacji Greenberga stanowiącej do dziś wygodny punkt odniesienia dla prób uporządkowania afrykańskiej różnorodności językowej, traktowane były jako rodzina językowa (czyli postulowano, że wszystkie pochodzą od wspólnego przodka). Obecnie jednak większość badaczy uważa, że w rzeczywistości khoisan to zbiór niespokrewnionych z sobą grup językowych, których wzajemne podobieństwo bądź wynikło z przypadku, bądź też jest efektem długotrwałego sąsiedztwa.

Słowo o nazwie: Zamieszkujące południową Afrykę społeczności używające języków khoisan, antropologicznie i kulturowo bardzo odbiegające od sąsiadujących ludów Bantu, nazywane były przez Europejczyków Hotentotami (pasterze Khoi) i Buszmenami (myśliwi/zbieracze San). Stąd też i języki określane były jako buszmeno-hotentockie. Ponieważ terminy Hotentot (“jąkała”) i Buszmen (“dzikus”) uznawane były za pogardliwe, w latach ’60 i ’70-tych zastąpiono je odpowiednio określeniami Khoi i San wziętymi z języka Nama (= Khoekhoegowab = Khoekhoe). Problem polega na tym, że o ile nazwa Khoi (o znaczeniu “ludzie”) nie budzi kontrowersji, o tyle słowo San (=”obcy”) nie jest używane przez samych zainteresowanych, którzy często wolą określać się jako Buszmeni.

Uwagi o buszmeno-hotentockich nie dotyczą oczywiście tanzańskich języków Hadza i Sandawe, które nigdy nie były tak określane. Określa się je jako khoisan po prostu z braku lepszego pomysłu – oba bardzo odbiegają od wszystkich pozostałych języków Tanzanii i mają mlaski. Uważa się, że w przeszłości, przed wielką ekspansją ludów Bantu, cały obszar Afryki południowej i wschodniej zamieszkały był przez społeczności mówiące językami “w tym typie”. Hadza i Sandawe wydają się więc swego rodzaju ostańcami w morzu języków Bantu. Warto tu dodać, że nie ma dowodów ani podstaw nawet do tego, by uznać je za spokrewnione z sobą nawzajem! Hadza używa około 800 osób, zaś Sandawe jest językiem stosunkowo dużym – 40 tys. mówiących.

Wróćmy na południe. Największym językiem khoisan jest ten, który dał całej grupie nazwę – wspomniany wyżej język Nama. W Namibii włada nim około 250 tys. osób z trzech różnych grup etnicznych: Nama (jedyny lud Khoi który używa języka khoisan – pozostałe, czyli np. Griqua, tzw. Basters i Cape Koloureds, przeszły na afrikaans!), Damara i Hai‼om (wykrzykniki i inne dziwne znaki tu i niżej to zapisy poszczególnych mlasków). Hai‼om (ludność San) do niedawna używali innego języka (z rodziny Ju). Nama wchodzi w skład rodziny (tu pokrewieństwo jest pewne) Khoe, którą razem z nim tworzą: Korana, Xiri (po kilkunastu/kilkudziesięciu użytkowników) i dalej spokrewnione: Shua, Tsoa, Kxoe, Naro i G‼ana-G!wi (po kilka tys. użytkowników; w części tych języków zanikają mlaski).

Inną rodziną jest Tuu (od słowa znaczącego “człowiek” inna nazwa rodziny to Kwi) w której skład wchodzą !Xóõ (4200 mówiących, Botswana) i N!u (kilku użytkowników, RPA). W przeszłości, na terenie RPA było używanych wiele innych języków rodziny Tuu. Dewiza tego kraju (“!ke e: ǀxarra ǁke” – jedność w różnorodności”) pochodzi z jednego z tych wymarłych języków – !Xam. Języki Tuu (obok języków Ju, o których niżej) są często wymieniane jako swego rodzaju rekordziści – języki o największej na świecie liczbie fonemów (głosek).

Ju (= !Kung) to rodzina języków pod względem budowy dość podobnych do Tuu, nie jest jednak jasne czy podobieństwo to wynika z pokrewieństwa, czy z długich kontaktów. W skład rodziny wchodzi wiele bliskich sobie dialektów (najbardziej znane: !’O!Kung, Jul’hoan, Tsumkwe, Okongo) używanych na terenie Angoli, Namibii i Botswany. Łącznie mówi nimi około 45 tys. osób. Przynależność do niej języka ≠Hùã jest dyskusyjna.

Źródło: http://peterlinpl.wordpress.com/2009/08/24/jezyki-khoisan/

maksio5
10-30-2013, 12:49
Nie jest to może prawdziwy język, ale w jednym z odcinków 'Enterprise', został przedstawiony język, w którym znaczenie miało nie tylko to, co się powiedziało, lecz także prędkość wypowiedzi.

gerwazyevil89
10-30-2013, 23:37
Najdziwniejszym językiem - chociaż nie wiem czy to się łapie, jest język "brainfuck". Może i jest to język programowania, ale składa się wyłącznie ze znaczków wszystkich oprócz liter i numerków ;p Jest super dziwny :p

boska
11-28-2013, 23:06
Dziś proponuję garść informacji o języku Piraha.

Język pirahã (nazwa własna xapaitíiso) to język z rodziny mura używany przez Indian Pirahã w dżungli amazońskiej, nad rzeką Maici. Język pirahã jest jedynym żyjącym językiem z rodziny mura. Mimo częstych kontaktów z kulturą zachodnią i językiem portugalskim, większość członków plemienia pozostaje jednojęzyczna. Ludzie ci nie chcą uczyć się obcych języków (zwanych przez nich xapagáiso - "zakrzywiony") w obawie przed utratą własnej tożsamości.
Język ten ma wiele niezwykłych cech, które sprawiły że stał się on obiektem zainteresowania wielu lingwistów:

brak liczebników - występują tylko wyrazy hoi - mało i baagiso - dużo (w zależności od tonu hoi może oznaczać "jeden" lub "dwa"). Nie ma też liczby mnogiej.
bardzo ograniczone słownictwo dotyczące pokrewieństwa - np. jeden wyraz -baíxi - oznacza zarówno matkę i ojca
cały zestaw zaimków został prawdopodobnie zapożyczony z języka tupi
brak zdań złożonych (w języku pirahã nie można powiedzieć on wie, jak zrobić strzałę, tylko on zna robienie strzał)
brak innych złożonych konstrukcji, np. wielokrotnego dopełniacza (jak czubek ogona psa)
brak kwantyfikatorów takich jak "wszyscy", "każdy", "niektórzy"
brak podstawowych określeń na kolory, występuje jedynie słownictwo opisowe (np. "jak brudna krew")
brak wyrażeń fatycznych, tj. wyrażeń typu cześć, proszę, dziękuję
bardzo rozbudowane słownictwo dotyczące miejscowej fauny i flory
skomplikowana odmiana czasownika (przez 16 kategorii) przy nieodmiennych rzeczownikach i zaimkach

Język pirahã ma 8 spółgłosek: p t k x [ʔ] b g s h i 3 samogłoski: a i o. Jest to najmniejszy zasób fonemów na świecie - na równi z nowogwinejskim językiem rotokas.

Źródło:
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_pirah%C3%A3
tutaj można posłuchać:
http://www.youtube.com/watch?v=SHv3-U9VPAs

MasterMind
11-30-2013, 20:04
Bardzo ciekawy post :) Przeczytałem z przyjemnością :)

boska
12-01-2013, 00:18
Cieszę się, że ciekawostki, które znajduję są dla kogoś interesujące:)

boska
12-03-2013, 16:32
Dziś zapraszam Was do zapoznania się z informacjami na temat języka hopi:

Język hopi – język Indian Hopi w Arizonie, należący do uto-azteckiej rodziny językowej. Używany jest obecnie przez około 5 tysięcy osób. Badaniem języka hopi zajmował się zwłaszcza amerykański językoznawca Benjamin Lee Whorf. Ze względu na specyficzny system czasownikowy w języku hopi uważał on, że Indianie Hopi inaczej postrzegają czas i przestrzeń.
Język hopi zapisywany jest przy pomocy alfabetu łacińskiego. Samogłoski: a /ɔ/, e /ɛ/, i /ɪ/, o /o/, u /ɨ/ oraz ö /ø/). Długie samogłoski zapisuje się poprzez podwojenie litery: aa, ee, ii, oo, uu, öö.

Znaki spółgłoskowe: ’ /ʔ/, h /h/, k /k/, ky /kʲ/, kw /kʷ/, l /l/, m /m/, n /n/, ng /ŋ/, ngw /ŋʷ/, ngy /ŋʲ/, p /p/, q /q/, qw /qʷ/, r /ʒ/, s /s/, t /t/, ts /ts/, v /β/, w /w/, y /j/.

Ton opadający zaznaczany jest za pomocą akcentu gravis `: tsiròot "ptaki".

Dla odróżnienia pojedynczych głosek od głosek zapisywanych dwuznakami używa się kropki: kwaahu "orzeł" ale kuk.wuwàaqe "iść ścieżką".

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_hopi
Tutaj możecie posłuchać
http://www.youtube.com/watch?v=AsU5LAqCtsM

Astrid
02-07-2015, 13:56
A co powiecie na język xhosa?
https://www.youtube.com/watch?v=Qg4Fp-A7IRw

Tajga
03-06-2016, 15:38
Język tajski - nie rozumiem, jak w wymowie można rozróżnić konkretne słowa.

Nnacia
06-11-2016, 02:54
Mnie ostatnio zafascynował sanskryt ❤️ Usłyszałam go po raz pierwszy z filmików ćwicząc jogę. Próbowałam zapamiętać kilka pozycji typu dhanurasana, bhujangasana, chatus pada pitham albo vrksasana ale jakoś nie wchodzą mi di głowy. Acz jak słucham ich ćwicząc, czuję taki przyjemny dreszczyk 😌

KapKat
06-11-2016, 10:25
Nigdy nie zapomnę zajęć z językoznawstwa, na których po raz pierwszy usłyszałam o językach khoisan. Byłam i wciąż jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że ludzie są w stanie porozumieć się za pomocą tych mlasków ("click consonants").

annap2
08-24-2016, 10:07
Dla mnie dziwnym językiem jest język baskijski (vasco, euskera) - język basków zamieszkujących kilka prowincji we Francji i Hiszpanii.
Oto kilka informacji z Wikipedii:
Jego pochodzenie nie jest do końca wyjaśnione, dziwne jest to, że nie jest to język indoeuropejski. Istnieją przypuszczenia, że jest on spokrewniony z językami kartwelskimi czy chamickimi, bywa też zaliczany do hipotetycznej makrorodziny dene-kaukaskiej. W języku baskijskim występują liczne zapożyczenia z łaciny, hiszpańskiego i francuskiego.
Baskijski jest językiem ergatywnym:
Gizona etorri da. - Mężczyzna przybył
Gizonak mutila ikusi du. - Mężczyzna widzi chłopca
W polskim w obu zdaniach podmiot jest wyrażony w mianowniku. W baskijskim natomiast podmiot drugiego, przechodniego zdania wyrażony jest specjalnym przypadkiem - ergatywem, natomiast mianownik wyraża dopełnienie bliższe.
Baskijski jest też językiem aglutynacyjnym. Istnieje w nim inkorporacja zaimków, np. zdanie "mam książkę" brzmi po baskijsku liburua dut, dosłownie książka ja-mam-to.
Język baskijski ma dwanaście przypadków.

Na podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_baskijski
Inny ciekawy artykuł o tym języku:
http://archiwum.wiz.pl/1998/98074100.asp