PDA

View Full Version : Mniej pracy dla tłumaczy przysięgłych?


beata3
04-24-2013, 18:41
Koniec z kosztownym poświadczaniem dokumentów urzędowych — Komisja Europejska chce zmniejszyć biurokrację we wszystkich państwach członkowskich.

...Komisja proponuje również inne uproszczone narzędzie: wielojęzyczne znormalizowane formularze dostępne we wszystkich językach urzędowych UE (zob. przykłady w załączniku), o które obywatele i przedsiębiorstwa będą mogli ubiegać się na takich samych warunkach, jak w przypadku krajowych dokumentów urzędowych dotyczących poświadczenia urodzenia, zgonu, zawarcia małżeństwa lub zarejestrowanego związku partnerskiego, statusu prawnego i reprezentacji spółki lub innego przedsiębiorstwa. Pozwoli to zaoszczędzić zwłaszcza na kosztach tłumaczenia, o które obywatele i przedsiębiorstwa nie będą już musieli się martwić. Formularze zostały opracowane na wzór określonych konwencji międzynarodowych. ..

Komunikat prasowy:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-355_pl.htm