PDA

View Full Version : [RUS -> POL] Timofiejewskij А. – Niebieski wagon


niusza
06-15-2012, 16:55
Из мультфильма «Шапокляк» „Голубой вагон” / „Niebieski wagon”
Автор текста : Тимофеевский А.

Медленно минуты уплывают вдаль, - Powoli minuty odpływają w dal
Встречи с ними ты уже не жди, - Na spotkanie z nimi Ty nie czekaj już,
И хотя нам прошлого немного жаль, - I choć nam przeszłości odrobinę żal
Лучшее, конечно, впереди. – Lepsze, oczywiście, jest tuż tuż.

Скатертью, скатертью дальний путь стелится, - Daleka, daleka droga ta snuje się
И упирается прямо в небосклон - I urywa się prosto w nieboskłon.
Каждому, каждому в лучшее верится, - Każdemu, każdemu w lepsze nam wierzy się,
Катится, катится голубой вагон. - Toczy się, toczy się niebieski wagon.


Может мы обидели кого-то зря, - Może uraziliśmy kogoś ot tak,
Календарь закроет этот лист. – Kalendarz zakryje taki list.
К новым приключениям спешим друзья, - Do nowych przygód pędzimy tak,
Эй, прибавь-ка ходу, машинист. – Ej, dodaj no pary, maszynist.


Голубой вагон бежит-качается, - Niebieski wagon biegnie – kołysze się,
Скорый поезд набирает ход, - Pociąg pospieszny nabiera chod,
Но, зачем же этот день кончается, - Ale czemu dzień ten kończy się,
Пусть б он тянулся целый год. – Niech by trwał on cały rok.