PDA

View Full Version : Autor tłumaczem ?


bisão
12-28-2009, 19:23
Czy znacie przypadki, gdy autor sam najpierw napisał jakiś utwór, a później go przetłumaczył? Czy sądzicie, że w takim przypadku powstało wierne tłumaczenie, czy już odrębny utwór?

Tom z Sopotu
12-28-2009, 23:39
Czy znacie przypadki, gdy autor sam najpierw napisał jakiś utwór, a później go przetłumaczył? Czy sądzicie, że w takim przypadku powstało wierne tłumaczenie, czy już odrębny utwór?

Nie wiem, czy to można uznać za tłumaczenie sensu stricto, czy jednak za odrębny utwór, bo żadnej z podobno różniących się wersji językowych w oryginale nie czytałem, ale klasycznym przykładem jest tu chyba "Lolita" Nabokova, którą on sam przełożył z angielskiego na rosyjski.

agola
12-29-2009, 22:46
Czy sądzicie, że w takim przypadku powstało wierne tłumaczenie, czy już odrębny utwór?

To chyba zależy już od samych intencji autora. A mianowicie, jeżeli drugi tekst zajmuje się jedynie tą samą problematyką czy przedstawia daną kwestię w tym samym ujęciu, to uznałabym, że stworzone zaostały dwa (zbliżone, ale niekoniecznie identyczne) dzieła. Jeśli z kolei zamysłem autora było przetłumaczenie zdanie po zdaniu (względnie akapit po akapicie) pierwszej wersji tekstu, to zdecydowanie nie nazwałabym drugiej wersji odrębnym utowrem. Zawody tłumacza i pisarza mogą być przecież z powodzeniem wykonywane przez tą samą osobę...