PDA

View Full Version : Przesunięcia semantyczne


apprentice
08-12-2011, 13:44
Wiadomo, że tworzenie napisów wymaga znaczącego przycinania oryginalnych wypowiedzi. W celu skrócenia dialogu filmowego stosuje się różne techniki, takie jak pomijanie, uproszczenia składni i gramatyki, czy poprzez odwołania do treści filmu. Jednak w tym wątku chciałabym poruszyć kwestię przesunięć semantycznych.
Stosując tego typu skracanie musimy liczyć się z modyfikacją sensu oryginalnej wypowiedzi. Przed tłumaczem stoi nie lada wyzwanie, aby wyrazić z grubsza to samo, parafrazując oryginalną wypowiedź. Wydaje mi się, że dosyć ciekawym przykładem przesunięcia semantycznego może być sentencja: I'm an old man. Nie pamiętam. Inny przykład: He took the weight of the world on his shoulders. O wszystko obwiniał siebie.

Jeśli znacie jakieś ciekawe przykłady przesunięć semantycznych proszę o umieszczenie ich w tym wątku.:)

apprentice
08-24-2011, 12:25
Dla zainteresowanych mam zadanie specjalne :)
Może ktoś spróbuje dokonać tłumaczenia na język polski stosując się oczywiście do wszystkich zaleceń dotyczących uproszczeń i przesunięć semantycznych.

I just saw your father.
Listen, I've been thinking...
Do you think Paul knows?
I have been waiting for more than six months.

Zwróćcie uwagę na rozmaite zagajenia i wprowadzenia, przysłówki oraz słowa precyzujące zakres znaczeniowy.