PDA

View Full Version : "Giełda dla tłumaczy" szkolenie


Marynia Szpor
02-24-2009, 11:15
Witam,

wychodząc na przeciw Państwa prośbom i potrzebom zapraszamy na cykl szkoleń:
"Giełda dla tłumaczy". Cykl składa się z 18 godzin zajęć.

Szkolenia poprowadzi pan Leszek Mosiejko, wieloletni pracownik sektora finansowego, dyrektor finansowy, doktorant w Katedrze Finansów SGH.

Program cyklu:

I. Ogólna charakterystyka rynku kapitałowego
• Pojęcie, istota i funkcje rynku kapitałowego. Segmenty rynku kapitałowego. Zysk, rentowność i ryzyko na rynku kapitałowym.
• Uczestnicy rynku kapitałowego: inwestorzy (indywidualni i instytucjonalni), emitenci i pośrednicy.
• Regulacje prawne rynku kapitałowego: ustawy regulujące działalność rynku kapitałowego. Zagadnienie równego dostępu do informacji. Obowiązki informacyjne.
• Regulacje podatkowe rynku kapitałowego.

II. Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
• Giełda papierów wartościowych: obrót giełdowy, mechanizm transakcji giełdowych. Indeksy giełdowe. Hossa i bessa na rynku giełdowym i jej konsekwencje dla rynku kapitałowego. Rola giełdy w gospodarce.
• Instrumenty rynku kapitałowego. Pojęcie i rodzaje papierów wartościowych. Akcje i obligacje jako podstawowe instrumenty rynku kapitałowego.
• Rynek pierwotny i wtórny instrumentów rynku kapitałowego. Emisja papierów wartościowych. Oferta publiczna i niepubliczna. Prospekt emisyjny. Emitenci i inwestorzy na rynku pierwotnym i wtórnym.
• Wymogi stawiane przedsiębiorstwu by zostać spółką giełdową.

III. Instytucje rynku kapitałowego w Polsce
• Rynek regulowany, alternatywny system obrotu.
• Fundusze wspólnego inwestowania na rynku kapitałowym.
• Instytucje rynku kapitałowego w Polsce.

Ponadto zapraszamy na szkolenie "Civil law contracts" 7 marca br. !!!!

Informacje i zapisy: http://www.textem.com.pl , info@textem.com.pl , tel: 22 216-59-93 lub 664-133-239

zapraszam i pozdrawiam,
Maria Szpor