PDA

View Full Version : Teoria tłumaczenia


Strony : [1] 2 3

 1. Ocena jakości przekładu
 2. Czy przekład jest odbiciem tekstu źródłowego czy nową jakością?
 3. Przydatność korpusu w doborze właściwego ekwiwalentu
 4. Spójność tłumaczenia
 5. Artykuły i książki o teorii tłumaczenia
 6. Wpływ przekładów dzieł literackich na odbiorcę
 7. Przejawy złego stylu pisarskiego, czyli wpuszczanie czytelnika i tłumacza w maliny
 8. Problem natywizmu w przyswajaniu języka
 9. Czy tłumacz poezji musi być poetą?
 10. Przypis jako ostateczność?
 11. Wyjaśnienie hipergeneralizacji
 12. Archaizacja
 13. Aluzje
 14. Język kształtuje myślenie - o względności językowej
 15. Różnice w strukturach fonetycznych
 16. Tytułowanie
 17. Dwujęzyczność - kwestie psychologiczne
 18. Dialekty
 19. Czy poezja jest możliwa w sztucznym języku?
 20. Tłumaczenie ustne i pisemne
 21. Consistency in using American English and British English pronunciation
 22. Equivalence, Mona Baker
 23. Certyfikat QLS - czy coś takiego istnieje?
 24. Narzędzia tłumacza - omission i inne
 25. Problem tłumaczenia bajek/książek dla dzieci
 26. Tłumaczenie ustne a przekład pisemny
 27. Rola tłumacza
 28. Stylizacja biblijna
 29. Przekładalność (translatability vs untranslatability)
 30. Tłumaczenie Biblii
 31. Czy błędny oryginał powinno tłumaczyć się z błędami?
 32. Nieprzekładalność kulturowa
 33. Korekta tekstów - bałagan terminologiczny
 34. Historia translacji (initial theory)
 35. Artykuły o tłumaczeniu
 36. Tłumaczenia przysięgłe
 37. Stosowanie teorii tłumaczeniowych - tylko w teorii?
 38. Tekst z dużą ilością cytatów - co robić?:)
 39. Analiza jakości tłumaczenia książki o korporacjach
 40. Podział języków
 41. Legal translation (tłumaczenia prawne)
 42. DEnglisch
 43. Słownictwo naukowe
 44. Nieprzystawalność systemów prawnych
 45. Typologia tekstów a wybór metody tłumaczenia
 46. Strategie w tłumaczeniu tytułów
 47. Zjawisko nieprzekładalności idiomów
 48. Język i kultura Indian Północnoamerykańskich
 49. Jaka technika tłumaczeniowa w lake Maltańskie?
 50. Wyrazy w języku niemieckim a brak odpowiednika w języku polskim
 51. Problem ze spisem treści
 52. Fałszywi przyjaciele w języku włoskim
 53. Seksistowskie słowniki?
 54. Pojęcie konotacji w świetle różnych nauk
 55. "Wydalanie" języka
 56. Potrzeba znajomości technik tłumaczeniowych
 57. Pomocy przy pierwszym rozdziale pracy mgr
 58. Typy a rodzaje tłumaczeń
 59. Aktualne badania rynku tłumaczeniowego - potrzebna bilbiografia
 60. Przekład jako prototyp komunikacji
 61. Terminologia taneczna - dlaczego jest nieprzetłumaczalna?
 62. Wyobcowanie i adaptacja (Foreignization & domestication) - tłumaczenie prasy
 63. Tłumacz vs. Łacina
 64. Tłumaczenie na j.ojczysty
 65. Krzysztof Hejwowski - twórczość
 66. Tłumaczenie terminów związanych z modą
 67. Książki z teorii tłumaczenia audiowizualnego
 68. Tłumaczenie nazw własnych
 69. O racjonalizmie
 70. Abecadło tłumacza w oparciu o analizę tekstu
 71. Język źródłowy czy docelowy? A może obydwa?
 72. Przekład a styl i wyobraźnia
 73. Przekład a konwencja
 74. Mity tłumaczenia
 75. Czy tłumacz to zdrajca?
 76. Strategie tłumaczeniowe
 77. Omisja i hiperonim
 78. Translation strategies
 79. Szkoła lipska i jej podejście do ekwiwalencji
 80. Tłumacz w akcie komunikacji dwujęzycznej
 81. Tłumaczenia kulinarne
 82. Czy tłumaczy się "stopkę"?
 83. Indicativus imperfecti activi
 84. Literary translation - help
 85. Przekład a ideologia
 86. Teorie ekwiwalencji - prosze o pomoc
 87. Proszę o pomoc w zdefiniowaniu strategii przekładowej
 88. Bon moty, śmiesznostki, zgrabne wyrażenia - jeszcze o nieprzetłumaczalności
 89. Trzeci język w przekładzie
 90. Językoznawstwo kognitywne
 91. Amplifikacja vs Redukcja
 92. Tworzenie własnych ekwiwalentów w przypadku braku odpowiedników w języku źródłowym
 93. Czy tłumaczyć tytuł amerykańskiego serialu?
 94. Ekwiwalencja w terminologii bankowości - LSP vs. LGP
 95. Lokalizacja, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie?
 96. Błędy autora
 97. Podejście do nazw geograficznych - Tłumaczyć czy zostawiać nieprzetłumaczone ?
 98. Przekład tekstu prawniczego
 99. Brak tłumaczenia sloganów reklamowych
 100. Tłumaczenia specjalistyczne
 101. Tłumaczenie stopni naukowych
 102. Czy wiedza teoretyczna jest niezbędna do wykonania dobrego tłumaczenia?
 103. Tłumacz - zawód wymierający?
 104. Czy teoryteczna wiedza o tłumaczeniu jest potrzebna żeby tłumaczyć?
 105. Tłumaczenia są jak kobiety - albo piękne, albo wierne
 106. Tłumaczenie skrótów
 107. Kryteria dobrego przekładu
 108. Problem wieloznaczności
 109. Odbiór oryginału a odbiór tłumaczenia
 110. Problem obcości w przekładzie
 111. Ważniejszy styl czy wierność oryginałowi?
 112. Nowy termin w języku obcym - co z tym fantem zrobić?
 113. Tłumaczony tekst zawsze jest poddawany korekcie?
 114. Słownictwo specjalistyczne a brak odpowiednika
 115. Idiomy i te pe
 116. Co tłumaczymy, a co zostawiamy w oryginale?
 117. Problemy z tłumaczeniem elementów podziału administracyjnego
 118. Jak wygląda profesjonalna korekta?
 119. Czy warto korzystać ze słownika dwujęzycznego?
 120. Terminologia vs. terminografia - różnice
 121. Teoria tłumaczeń- przydatna w zawodzie literatura czy nudne wodolejstwo?
 122. Psychologia a tłumaczenie
 123. Osobowość tłumacza
 124. Zamieniamy wodę w wino: mierny oryginał a wzorowe tłumaczenie
 125. Tłumaczenie poezji/ tekstów śpiewanych / tekstów religijnych - literatura
 126. Praca tłumacza jak praca kucharza?
 127. Tłumaczenie humoru
 128. Idiomy - tłumaczyć czy nie?
 129. Czy istnieje nieprzekładalność absolutna?
 130. Tłumaczenie tytułów prasowych
 131. Tłumaczenie z języka ojczystego na język obcy, czy z języka obcego na język ojczysty?
 132. Brak ekwiwalentu w danym języku
 133. Foreignisation czy Domestication? Która strategia lepsza?
 134. Neologizmy - tłumaczyć dosłownie czy tworzyć nowe wyrazy?
 135. Hipoteza Sapira-Whorfa
 136. Odwołania kulturowe, odniesienia, intertekstualność
 137. Tłumaczenie z języka obcego na inny język obcy przez osoby nienatywne
 138. Tłumaczenia kart menu
 139. Angielski z francuskim
 140. Antoine Berman i jego 12 tendencji w tłumaczeniach
 141. Problemy tłumaczeniowe
 142. Nazwy organizacji
 143. Błędy językowe w tłumaczeniach
 144. Przepis na przekład doskonały
 145. Proofreader przy tłumaczeniach jest potrzebny czy nie?
 146. Monosemia niezłamaną zasadą tłumaczenia terminologii?
 147. Tłumaczenie reklam
 148. Błędy w poważnych publikacjach
 149. Nazwy własne- tłumaczyć czy nie?
 150. Ekwiwalencja w tłumaczeniu
 151. Tłumaczenie nazw nowinek technologicznych
 152. Językoznawstwo kognitywne w tłumaczeniu
 153. Żarty, gagi w kabaretach - przetłumaczalne czy też nie?
 154. Nazwy szkół, instytucji, tytuły zawodowe - jak tłumaczyć?
 155. Dramat z tłumaczeniem dramatu
 156. Układ tekstu
 157. Braki znaków interpunkcyjnych w tekstach do przekładu
 158. "Tłumaczalność" i nieprzetłumaczalność sloganów reklamowych
 159. Braki ekwiwalentów a poziomie słowa - non-equivalence at word level- strategies
 160. Modulacja w tłumaczeniach
 161. Jak zapobiegać niemocy artykulacyjnej
 162. Tłumaczenie a orientacja polityczna
 163. Multimodalna analiza a tłumaczenie
 164. Czy tłumaczenie ma płeć?
 165. Strzelić sobie w stopę
 166. Problemy w tłumaczeniu tekstów prawnych
 167. Jak tłumaczyć aluzje?
 168. Kryteria oceny jakości tłumaczenia
 169. Stosowanie przypisów w tłumaczeniu
 170. Przejrzystość przetłumaczonego tekstu
 171. Kłopot z tłumaczeniem
 172. Tłumaczenia maszynowe - czy mają plusy?
 173. Tłumaczenia jako źródło wiedzy
 174. Jak dostosować przypisy do odbiorcy?
 175. Tłumaczenie sms'ów
 176. Język pisany a język mówiony
 177. Tłumaczenia gier
 178. Dopowiadanie - kiedy objaśniać opisowo, a kiedy pozostawiać bez zmian
 179. Tłumaczenie - sztuka, rzemiosło czy nauka?
 180. Jednostki miar zostawić w spokoju?
 181. Skróty
 182. Tłumaczenie etykiet na produktach
 183. Resultative Phrases- jak najlepiej tłumaczyć?
 184. Tłumaczenie artykułów prasowych
 185. Błędy w tłumaczeniu i ich konsekwencje
 186. Przekład determinuje naszą relację z Innym?
 187. Usuwanie treści tekstów oczywistych dla docelowego odbiorcy
 188. Wiele znaczeń zaimka osobowego "you"
 189. Jak sobie radzić z zaskakującymi niespodziankami?
 190. Tłumaczenie wyrażeń swoistych dla danej kultury
 191. "Ukryte życie tłumaczy..."
 192. Ocena jakości tłumaczenia (TQA)
 193. Tłumaczenie funkcjonalne
 194. Znajomość języka zapewnia umiejętność tłumaczenia?
 195. Ekwiwalencja w tłumaczeniu
 196. Tłumaczenie nagłówków prasowych
 197. Tłumaczenie tytułów filmów
 198. Terminologia, której się nigdy nie tłumaczy
 199. Kiedy tłumaczenie jest tłumaczeniem
 200. Łamańce językowe - jak przetłumaczyć?
 201. Transformacje przekładowe
 202. Czy tłumaczenia można się nauczyć?
 203. Tłumaczenie terminologii "nożowej"
 204. Tłumaczenie z języka obcego na obcy
 205. Tłumaczenie bajek
 206. Kultura a tłumaczenie
 207. Typologia tekstów
 208. Czy każdy tekst można przetłumaczyć?
 209. Esperanto - dlaczego nie stał się językiem uniwersalnym?
 210. Błędy w tłumaczeniu tekstów unijnych
 211. Tłumaczenie nazw własnych
 212. Wulgaryzmy w tłumaczeniu
 213. Przypisy - konieczność czy porażka tłumacza?
 214. British czy American English
 215. Strategie tłumaczeniowe
 216. Tłumaczenie nazw własnych/nazw marek
 217. Tłumaczenia specjalistyczne dla specjalistów?
 218. Ekwiwalencja w tłumaczeniu - nie lada zadanie?
 219. Doświadczenie tłumacza
 220. Nazwy gier, a polska nadgorliwość
 221. Tłumaczenia prawnicze
 222. Teksty naukowe - tłumaczenie
 223. Tłumaczenia biznesowe
 224. Co jest lepsze lingwistyka stosowana czy tłumaczenia specjalistyczne?
 225. Bolesny temat błędów
 226. Tłumaczenie dokumentów - pieczęcie, podpisy urzędowe
 227. Tłumaczenia w rodzimej grupie językowej
 228. Tłumaczenie - praca twórcza czy odtwórcza?
 229. Predyspozycje do zawodu tłumacza
 230. Jakie elementy odtworzyć?
 231. Tłumaczenie a Psycholingwistyka
 232. Znajomość teorii tłumaczenia
 233. Odwieczny problem - tłumaczenie imion i nazwisk
 234. Tłumaczenia tekstów o tematyce wojskowej/militarnej/balistycznej
 235. Tłumaczenie na język angielski - pułapki
 236. Tłumaczenia z języka obcego i na język obcy
 237. Profesjonalizm- czy tłumaczymy na język obcy?
 238. Tłumaczeniowe wpadki
 239. Tłumaczenie - zawsze wykonalne czy nie?
 240. Ekwiwalencja, czyli piątek czy wtorek trzynastego?
 241. An invisible translator - tworzymy czy odtwarzamy?
 242. Bardzo dobre książki i nie tylko
 243. Tłumaczenia specjalistyczne - kwestia wiedzy czy posiadania odpowiednich narzędzi?
 244. Tłumacz specjalista?
 245. Niefortunne tłumaczenie nazw produktów
 246. Tłumaczenie idiomów
 247. Tłumaczenia stron internetowych - dziedzina nowa czy tylko składowa translatoryki ?
 248. Tłumaczenia z jednego języka obcego na drugi język obcy?
 249. Tłumaczenie treści niezgodnych z poglądami tłumacza
 250. Translation studies jako przedmiot akademicki?