PDA

View Full Version : Teoria tłumaczenia


Strony : [1] 2 3

 1. Ocena jakości przekładu
 2. Czy przekład jest odbiciem tekstu źródłowego czy nową jakością?
 3. Przydatność korpusu w doborze właściwego ekwiwalentu
 4. Spójność tłumaczenia
 5. Artykuły i książki o teorii tłumaczenia
 6. Wpływ przekładów dzieł literackich na odbiorcę
 7. Przejawy złego stylu pisarskiego, czyli wpuszczanie czytelnika i tłumacza w maliny
 8. Problem natywizmu w przyswajaniu języka
 9. Czy tłumacz poezji musi być poetą?
 10. Przypis jako ostateczność?
 11. Wyjaśnienie hipergeneralizacji
 12. Archaizacja
 13. Aluzje
 14. Język kształtuje myślenie - o względności językowej
 15. Różnice w strukturach fonetycznych
 16. Tytułowanie
 17. Dwujęzyczność - kwestie psychologiczne
 18. Dialekty
 19. Czy poezja jest możliwa w sztucznym języku?
 20. Tłumaczenie ustne i pisemne
 21. Consistency in using American English and British English pronunciation
 22. Equivalence, Mona Baker
 23. Certyfikat QLS - czy coś takiego istnieje?
 24. Narzędzia tłumacza - omission i inne
 25. Problem tłumaczenia bajek/książek dla dzieci
 26. Tłumaczenie ustne a przekład pisemny
 27. Rola tłumacza
 28. Stylizacja biblijna
 29. Przekładalność (translatability vs untranslatability)
 30. Tłumaczenie Biblii
 31. Czy błędny oryginał powinno tłumaczyć się z błędami?
 32. Nieprzekładalność kulturowa
 33. Korekta tekstów - bałagan terminologiczny
 34. Historia translacji (initial theory)
 35. Artykuły o tłumaczeniu
 36. Tłumaczenia przysięgłe
 37. Stosowanie teorii tłumaczeniowych - tylko w teorii?
 38. Tekst z dużą ilością cytatów - co robić?:)
 39. Analiza jakości tłumaczenia książki o korporacjach
 40. Podział języków
 41. Legal translation (tłumaczenia prawne)
 42. DEnglisch
 43. Słownictwo naukowe
 44. Nieprzystawalność systemów prawnych
 45. Typologia tekstów a wybór metody tłumaczenia
 46. Strategie w tłumaczeniu tytułów
 47. Zjawisko nieprzekładalności idiomów
 48. Język i kultura Indian Północnoamerykańskich
 49. Jaka technika tłumaczeniowa w lake Maltańskie?
 50. Wyrazy w języku niemieckim a brak odpowiednika w języku polskim
 51. Problem ze spisem treści
 52. Fałszywi przyjaciele w języku włoskim
 53. Seksistowskie słowniki?
 54. Pojęcie konotacji w świetle różnych nauk
 55. "Wydalanie" języka
 56. Potrzeba znajomości technik tłumaczeniowych
 57. Pomocy przy pierwszym rozdziale pracy mgr
 58. Typy a rodzaje tłumaczeń
 59. Aktualne badania rynku tłumaczeniowego - potrzebna bilbiografia
 60. Przekład jako prototyp komunikacji
 61. Terminologia taneczna - dlaczego jest nieprzetłumaczalna?
 62. Wyobcowanie i adaptacja (Foreignization & domestication) - tłumaczenie prasy
 63. Tłumacz vs. Łacina
 64. Tłumaczenie na j.ojczysty
 65. Krzysztof Hejwowski - twórczość
 66. Tłumaczenie terminów związanych z modą
 67. Książki z teorii tłumaczenia audiowizualnego
 68. Tłumaczenie nazw własnych
 69. O racjonalizmie
 70. Abecadło tłumacza w oparciu o analizę tekstu
 71. Język źródłowy czy docelowy? A może obydwa?
 72. Przekład a styl i wyobraźnia
 73. Przekład a konwencja
 74. Mity tłumaczenia
 75. Czy tłumacz to zdrajca?
 76. Strategie tłumaczeniowe
 77. Omisja i hiperonim
 78. Translation strategies
 79. Szkoła lipska i jej podejście do ekwiwalencji
 80. Tłumacz w akcie komunikacji dwujęzycznej
 81. Tłumaczenia kulinarne
 82. Czy tłumaczy się "stopkę"?
 83. Indicativus imperfecti activi
 84. Literary translation - help
 85. Przekład a ideologia
 86. Teorie ekwiwalencji - prosze o pomoc
 87. Proszę o pomoc w zdefiniowaniu strategii przekładowej
 88. Bon moty, śmiesznostki, zgrabne wyrażenia - jeszcze o nieprzetłumaczalności
 89. Trzeci język w przekładzie
 90. Językoznawstwo kognitywne
 91. Amplifikacja vs Redukcja
 92. Tworzenie własnych ekwiwalentów w przypadku braku odpowiedników w języku źródłowym
 93. Czy tłumaczyć tytuł amerykańskiego serialu?
 94. Ekwiwalencja w terminologii bankowości - LSP vs. LGP
 95. Lokalizacja, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie?
 96. Błędy autora
 97. Podejście do nazw geograficznych - Tłumaczyć czy zostawiać nieprzetłumaczone ?
 98. Przekład tekstu prawniczego
 99. Brak tłumaczenia sloganów reklamowych
 100. Tłumaczenia specjalistyczne
 101. Tłumaczenie stopni naukowych
 102. Czy wiedza teoretyczna jest niezbędna do wykonania dobrego tłumaczenia?
 103. Tłumacz - zawód wymierający?
 104. Czy teoryteczna wiedza o tłumaczeniu jest potrzebna żeby tłumaczyć?
 105. Tłumaczenia są jak kobiety - albo piękne, albo wierne
 106. Tłumaczenie skrótów
 107. Kryteria dobrego przekładu
 108. Problem wieloznaczności
 109. Odbiór oryginału a odbiór tłumaczenia
 110. Problem obcości w przekładzie
 111. Teoria tłumaczenia dla początkujących
 112. Ważniejszy styl czy wierność oryginałowi?
 113. Nowy termin w języku obcym - co z tym fantem zrobić?
 114. Tłumaczony tekst zawsze jest poddawany korekcie?
 115. Słownictwo specjalistyczne a brak odpowiednika
 116. Idiomy i te pe
 117. Co tłumaczymy, a co zostawiamy w oryginale?
 118. Problemy z tłumaczeniem elementów podziału administracyjnego
 119. Jak wygląda profesjonalna korekta?
 120. Czy warto korzystać ze słownika dwujęzycznego?
 121. Terminologia vs. terminografia - różnice
 122. Teoria tłumaczeń- przydatna w zawodzie literatura czy nudne wodolejstwo?
 123. Psychologia a tłumaczenie
 124. Osobowość tłumacza
 125. Zamieniamy wodę w wino: mierny oryginał a wzorowe tłumaczenie
 126. Tłumaczenie poezji/ tekstów śpiewanych / tekstów religijnych - literatura
 127. Praca tłumacza jak praca kucharza?
 128. Tłumaczenie humoru
 129. Idiomy - tłumaczyć czy nie?
 130. Czy istnieje nieprzekładalność absolutna?
 131. Tłumaczenie tytułów prasowych
 132. Tłumaczenie z języka ojczystego na język obcy, czy z języka obcego na język ojczysty?
 133. Brak ekwiwalentu w danym języku
 134. Foreignisation czy Domestication? Która strategia lepsza?
 135. Neologizmy - tłumaczyć dosłownie czy tworzyć nowe wyrazy?
 136. Hipoteza Sapira-Whorfa
 137. Odwołania kulturowe, odniesienia, intertekstualność
 138. Tłumaczenie z języka obcego na inny język obcy przez osoby nienatywne
 139. Tłumaczenia kart menu
 140. Angielski z francuskim
 141. Antoine Berman i jego 12 tendencji w tłumaczeniach
 142. Problemy tłumaczeniowe
 143. Nazwy organizacji
 144. Błędy językowe w tłumaczeniach
 145. Tłumaczenie przysłów
 146. Przepis na przekład doskonały
 147. Proofreader przy tłumaczeniach jest potrzebny czy nie?
 148. Monosemia niezłamaną zasadą tłumaczenia terminologii?
 149. Tłumaczenie reklam
 150. Błędy w poważnych publikacjach
 151. Nazwy własne- tłumaczyć czy nie?
 152. Ekwiwalencja w tłumaczeniu
 153. Tłumaczenie nazw nowinek technologicznych
 154. Językoznawstwo kognitywne w tłumaczeniu
 155. Żarty, gagi w kabaretach - przetłumaczalne czy też nie?
 156. Nazwy szkół, instytucji, tytuły zawodowe - jak tłumaczyć?
 157. Dramat z tłumaczeniem dramatu
 158. Układ tekstu
 159. Braki znaków interpunkcyjnych w tekstach do przekładu
 160. książki dot. technik tłumaczenia
 161. "Tłumaczalność" i nieprzetłumaczalność sloganów reklamowych
 162. Braki ekwiwalentów a poziomie słowa - non-equivalence at word level- strategies
 163. Modulacja w tłumaczeniach
 164. Jak zapobiegać niemocy artykulacyjnej
 165. Tłumaczenie a orientacja polityczna
 166. Multimodalna analiza a tłumaczenie
 167. Czy tłumaczenie ma płeć?
 168. Strzelić sobie w stopę
 169. Problemy w tłumaczeniu tekstów prawnych
 170. Jak tłumaczyć aluzje?
 171. Kryteria oceny jakości tłumaczenia
 172. Stosowanie przypisów w tłumaczeniu
 173. Przejrzystość przetłumaczonego tekstu
 174. Kłopot z tłumaczeniem
 175. Tłumaczenia maszynowe - czy mają plusy?
 176. Tłumaczenia jako źródło wiedzy
 177. Jak dostosować przypisy do odbiorcy?
 178. Tłumaczenie sms'ów
 179. Język pisany a język mówiony
 180. Tłumaczenia gier
 181. Dopowiadanie - kiedy objaśniać opisowo, a kiedy pozostawiać bez zmian
 182. Tłumaczenie - sztuka, rzemiosło czy nauka?
 183. Strategie tłumaczeniowe według Belczyka
 184. Jednostki miar zostawić w spokoju?
 185. Skróty
 186. Tłumaczenie etykiet na produktach
 187. Resultative Phrases- jak najlepiej tłumaczyć?
 188. Tłumaczenie artykułów prasowych
 189. Błędy w tłumaczeniu i ich konsekwencje
 190. Przekład determinuje naszą relację z Innym?
 191. Usuwanie treści tekstów oczywistych dla docelowego odbiorcy
 192. Wiele znaczeń zaimka osobowego "you"
 193. Jak sobie radzić z zaskakującymi niespodziankami?
 194. Tłumaczenie wyrażeń swoistych dla danej kultury
 195. "Ukryte życie tłumaczy..."
 196. Ocena jakości tłumaczenia (TQA)
 197. Tłumaczenie funkcjonalne
 198. Znajomość języka zapewnia umiejętność tłumaczenia?
 199. Ekwiwalencja w tłumaczeniu
 200. Tłumaczenie nagłówków prasowych
 201. Tłumaczenie tytułów filmów
 202. Terminologia, której się nigdy nie tłumaczy
 203. Kiedy tłumaczenie jest tłumaczeniem
 204. Łamańce językowe - jak przetłumaczyć?
 205. Transformacje przekładowe
 206. Czy tłumaczenia można się nauczyć?
 207. Tłumaczenie terminologii "nożowej"
 208. Tłumaczenie z języka obcego na obcy
 209. Tłumaczenie bajek
 210. Kultura a tłumaczenie
 211. Typologia tekstów
 212. Czy każdy tekst można przetłumaczyć?
 213. Esperanto - dlaczego nie stał się językiem uniwersalnym?
 214. Błędy w tłumaczeniu tekstów unijnych
 215. Tłumaczenie nazw własnych
 216. Wulgaryzmy w tłumaczeniu
 217. Przypisy - konieczność czy porażka tłumacza?
 218. British czy American English
 219. Strategie tłumaczeniowe
 220. Tłumaczenie nazw własnych/nazw marek
 221. Tłumaczenia specjalistyczne dla specjalistów?
 222. Ekwiwalencja w tłumaczeniu - nie lada zadanie?
 223. Doświadczenie tłumacza
 224. Nazwy gier, a polska nadgorliwość
 225. Tłumaczenia prawnicze
 226. Teksty naukowe - tłumaczenie
 227. Tłumaczenia biznesowe
 228. Co jest lepsze lingwistyka stosowana czy tłumaczenia specjalistyczne?
 229. Bolesny temat błędów
 230. Tłumaczenie dokumentów - pieczęcie, podpisy urzędowe
 231. Tłumaczenia w rodzimej grupie językowej
 232. Tłumaczenie - praca twórcza czy odtwórcza?
 233. Predyspozycje do zawodu tłumacza
 234. Jakie elementy odtworzyć?
 235. Tłumaczenie a Psycholingwistyka
 236. Znajomość teorii tłumaczenia
 237. Odwieczny problem - tłumaczenie imion i nazwisk
 238. Tłumaczenia tekstów o tematyce wojskowej/militarnej/balistycznej
 239. Tłumaczenie na język angielski - pułapki
 240. Tłumaczenia z języka obcego i na język obcy
 241. Zapewnienie jakości tłumaczenia
 242. Profesjonalizm- czy tłumaczymy na język obcy?
 243. Tłumaczeniowe wpadki
 244. Tłumaczenie - zawsze wykonalne czy nie?
 245. Ekwiwalencja, czyli piątek czy wtorek trzynastego?
 246. An invisible translator - tworzymy czy odtwarzamy?
 247. Bardzo dobre książki i nie tylko
 248. Tłumaczenia specjalistyczne - kwestia wiedzy czy posiadania odpowiednich narzędzi?
 249. Tłumacz specjalista?
 250. Niefortunne tłumaczenie nazw produktów