PDA

View Full Version : Gramatyka i stylistyka języka polskiego


Strony : [1] 2 3

 1. Gramatyka i stylistyka ;)
 2. "Posiadać" – jak to łatwo powiedzieć
 3. Jasne jak drut - frazeologizmy
 4. Rymy częstochowskie w piosenkach
 5. Zapożyczenia
 6. Artykuły o gramatyce i stylistyce języka polskiego
 7. Fałszywi przyjaciele tłumacza
 8. Zapożyczenia z polszczyzny w językach obcych
 9. Czy zmiany w zasadach polszczyzny to prymitywizacja języka?
 10. Wymowa obcojęzycznych nazw własnych
 11. Zanik gwary
 12. Czy tlumaczka to też tłumacz?
 13. Czy istnieje jeszcze tabu językowe?
 14. Odmiana nazwisk
 15. Czy rok jest terminem?
 16. Banja Luka- odmiana przez przypadki
 17. Moda językowa
 18. Wymowa "s"
 19. Blog prof. Bralczyka
 20. Dywiz, myślnik, półpauza
 21. Rażące błędy językowe
 22. Przecinki
 23. Deminutivum
 24. "Będę zatem punktualnie" – czy to już jest zdanie?
 25. Najdłuższe wyrazy w języku niemieckiem
 26. Alkaida czy Al-Kaida – jaka pisownia?
 27. Zagrożony język polski?
 28. Pisownia, odmiana "złoty" - waluta.
 29. Wyraz "sieni"
 30. Pochodzenie polskich frazeologizmów - proszę o pomoc
 31. Znaki diakrytyczne
 32. Wielkie litery
 33. Analiza zdań złożonych
 34. Rytualizmy
 35. Zdania złożone
 36. Wypowiedzenie złożone
 37. Na czym polega łączliwość leksykalno-semantyczna
 38. Frazeologia – "linia oporu"
 39. Pytanie o słownik synonimów / wyrażeń potocznych
 40. Metody słowotwórcze
 41. zamiast ó - u, zamiast ch - h, czyli reforma polskiej ortografii
 42. Podsystemy językowe i charakterystyka tekstu na ich podstawie
 43. Derywaty i formanty
 44. Język 'wysoki', hieratyczny i liturgiczny
 45. Problem z poprawną formą zdania
 46. Język współczesnych utworów muzycznych
 47. Regionalizmy, dialekty, mowa potoczna
 48. Język polski - pomoce książkowe
 49. Pomoc ze składnią zdania
 50. Czy można "dołożyć się" do już zapłaconego rachunku czy jedynie "zwrócić koszty"?
 51. Matura próbna 2011 (j.polski): arkusze z rozwiązaniami
 52. Zdania wielokrotnie złożone
 53. Jak poprawnie odmienić nazwę choroby?
 54. Nazwy miast i mieszkańców
 55. Związki frazeologiczne w języku polskim
 56. Słowniki kolokacji w j. polskim
 57. Dni Gutenberga w Łodzi 3-4.06.2011 - Manifest ortograficzny - zmiany w pisowni
 58. Ponadto - przecinek
 59. Help in starting out with Polish
 60. Rodzina von Trapp czy rodzina von Trappów?
 61. Z brzydkiego na ładne
 62. "Brakuje cztery lata" czy "brakuje czterech lat"?
 63. Reportaż
 64. Kliknij w ... ?)
 65. Przesadna precyzja
 66. Dodawanie, uzupełnianie, dopowiadanie w tłumaczeniach
 67. Używanie znaków korektorskich do sprawdzania tłumaczeń
 68. Obce nazwy własne - największe trudności
 69. Zapożyczenia
 70. Kultura Języka
 71. Wpływ języka mediów na język pospólstwa
 72. Odmiana miast (nie polskich)
 73. Obcojęzyczne wtrącenia w tekstach pisanych
 74. Dobra stylistyka w tłumaczeniu technicznym
 75. Ekspresowe tłumaczenia i ich jakość
 76. "Druga twarz" błędów językowych
 77. Wyrazy obce w kontekście korporacyjnym
 78. Kwestia formalności
 79. W poradnikach z przypisami czy bez?
 80. Najczęstsze błędy stylistyczne
 81. Polecane pomoce książkowe i internetowe
 82. Czy jako tłumacze możemy poprawić autora?
 83. Czy jako tłumacze możemy popełniać błędy na forum?
 84. Coraz mniej polskiego w polskim?
 85. Wulgaryzmy, przekleństwa & cenzura
 86. Język polski a czas present perfect
 87. Wymowa nazw własnych
 88. System sprawdzania poprawności tłumaczenia?
 89. Tłumaczyć z błędami czy bez?
 90. Cztery funkcje języka standardowego
 91. Jezyk angielski po polsku
 92. Problemy z tekstem źródłowym – nieczytelność
 93. Tłumaczenie przysłów
 94. Uogólnianie
 95. Czy język polski ubożeje?
 96. Różnice w interpunkcji języka polskiego a innych języków
 97. Dyslektycy na filologiach?
 98. Odmiana angielskich nazw własnych
 99. Tłumaczenie gwary
 100. Poradniki językowe
 101. Przyimki "do" i "na"
 102. Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku: charakterystyczne cechy, tendencje, zjawiska...
 103. Wyrazy mylone
 104. Tautologie i pleonazmy
 105. Odmiana imion i nazwisk pochodzenia obcego
 106. Polski slang
 107. Dobry styl językowy to...
 108. Jak udoskonalić swoją polszczyznę
 109. Poprawność językowa a przekaz artystyczny
 110. Na co można sobie pozwolić tlumacząc slang
 111. Składnia polska a angielska- zmiany stylistyczne
 112. Polski niepotrzebny?
 113. Język ojczysty - jak ćwiczyć?
 114. Pożyczamy słowo i okaleczamy je. Skandal?
 115. Dbałość tłumacza o język codzienny
 116. Mówimy i piszemy źle po polsku, bo...
 117. Zwroty grzecznościowe w korespondencji
 118. Rozgrzewka językowa - gdzie jest błąd? ;)
 119. Różnica między słowem mówionym a pisanym
 120. Poprawność polityczna w tłumaczeniach
 121. PR? - problem
 122. Czy boimy się uproszczeń języka?
 123. Nadużywanie spójników typu: twe, swe, tudzież, ponieważ itp.
 124. "WyciONgi z kĄta wrzuciłAŁ do kONta"
 125. Tłumaczenie a poprawność polityczna
 126. PISZE i POSZŁEM już poprawne?
 127. Odmiana nazwisk obcojęzycznych
 128. Forma wypowiedzi w Internecie
 129. Kalki językowe - utrapienie dla tłumaczy?
 130. Neologizmy
 131. Korekta tekstów a żródła poprawnościowe
 132. Błędy a tłumaczenie
 133. Błędy w tłumaczeniach książek...
 134. Czy j. obcy jest zawsze "cool"?
 135. Tłumaczenie wypowiedzi dziecięcych lub bardzo potocznych
 136. Podwójna liczba mnoga
 137. Korekta tłumaczeń
 138. Spolszczanie wyrazów obcych
 139. Rodzaj skrótowców obcojęzycznych
 140. Tłumaczenie nazw własnych
 141. Język ojczysty wizytówką tłumacza?
 142. Klient nasz pan ?
 143. Nazwy uniwersytetów
 144. Druga strona medalu, czyli zagraniczny tłumacz języka polskiego
 145. Czy znajomość polskiej gramatyki pomaga przy tłumaczeniach?
 146. Obcy język polski
 147. Tłumaczenie i słownik synonimów
 148. Interpunkcyjny zawrót głowy – zmiany wprowadzane podczas tłumaczenia
 149. Czy doskonała znajomość j.obcego to wszystko?
 150. Która osoba?
 151. Poprawność językowa
 152. Taki/takie jest Hollywood
 153. Gubię się w dopełniaczach ostatnio...
 154. Przydatne zasady dot. poprawności językowej
 155. Ekskluzywny wywiad
 156. Poprawna polszczyzna - "towar" deficytowy?
 157. Liczebniki - duże cyfry, duży kłopot
 158. Zmiany w zakresie słowotwórstwa
 159. Slang w Polsce?
 160. Przypadki
 161. Irrelewantny i inne zapożyczenia z języka angielskiego
 162. Dlaczego wszystko jest sexy?
 163. Zanik przypadków
 164. Klikanie
 165. Cool i trendy tłumaczenia.
 166. Regionalizmy i gwary
 167. Błędy w oryginale
 168. Liczebniki porządkowe
 169. Czy i jak walczyc z błędami językowymi na co dzień?
 170. Sz.P. Średnik
 171. Błąd w "Życiu Warszawy"
 172. Rola zapożyczeń w języku polskim
 173. Strasznie ciężko mi to idzie...
 174. Język polityków
 175. Ustawodawstwo - Systematyzacja jednostek aktów prawnych
 176. Giętki język ojczysty w pracy tłumacza
 177. Over-poprawność ;)
 178. Polska pisownia nazw konwencji międzynarodowych
 179. Wyrazy modne
 180. Przysłowia i ich pochodzenie
 181. Warianty rodzajowe
 182. Imiesłów przysłówkowy
 183. Pani Mario, Panie Januszu?
 184. Metatekst - co to dokładnie jest?
 185. Ogarniamy! Czyli o nadużywanych słowach w języku polskim
 186. Homofony
 187. Forumowy słownik nietypowy
 188. Imiesłowy - mała zagadka
 189. Partykuła "by"
 190. Kwalifikatory stylistyczne i socjolingwistyczne
 191. Proofreading vs editing
 192. Systemy metryczne
 193. Zabawne błędy językowe
 194. Słowo "tłumacz" - etymologia
 195. Mieszkaniec Oławy
 196. Uzupełniać - problem z dopełnieniem
 197. Razem czy oddzielnie - oto jest pytanie
 198. Ortografia na nowo
 199. Rola archaizmow w mowie potocznej
 200. Skok o tyczce - pochodzenie
 201. Perhaps a non-native speaker of Polish is reading this....
 202. Polskie słowniki młodzieżowe
 203. Tłumaczenie dokumentów urzędowych
 204. Nazwy imprez
 205. Kim tak naprawdę jest pasjonat?
 206. Najpiękniejsze polskie słowa
 207. Wyrazy zapomniane
 208. Końcówki nosowe
 209. Co dobrego w polszczyźnie?
 210. Łona o polszczyźnie: To nic nie znaczy?
 211. Literatura piękna - językowe Eldorado
 212. "Tacierzyństwo"
 213. Wołacz w apostrofie
 214. Poprawna Polszczyzna w Praktyce
 215. Pan Łozo, Pani Kora?
 216. Użycie słowa 'Szanowna Pani'
 217. Przyswajanie trudności interpunkcyjnych
 218. Znaczenia słowa 'baba'
 219. Nieporozumienia
 220. Sz.P. Przecinek
 221. Polacy źle akcentują
 222. Dyktando prof. Bralczyka
 223. "Ja myślę"- najczęstsze kalki z języka angielskiego w polskim
 224. Błędne używanie końcówek: Ą i Ę
 225. Interpunkcja w dialogach
 226. Etymologia wyrazów, dewaulacja i melioracja
 227. Zdrobnienia czy spieszczenia?
 228. Czy to istnieje?
 229. "Pierwsza gwiazdka" – skojarzenia
 230. Metafory
 231. Męska dominacja językowa
 232. Wpływ języka mediów na kształtowanie się współczesnej polszczyzny
 233. Całkowite przejęcie śląskości?
 234. Internet a internet
 235. Problemy z paronimami
 236. Nauczanie języka przez tłumaczenie
 237. Wielkie Rzeczowniki
 238. Neurolingwistyczne programowanie NLP a ortografia
 239. Książki o gramatyce i stylistyce języka polskiego
 240. Liczebniki porządkowe i nie tylko
 241. Polskie seriale a poprawność językowa
 242. Modne leksemy
 243. Denerwujące słówka
 244. O semantycznej "elastyczności" polskich wulgaryzmów
 245. Interpunkcja – zasady, polecana literatura oraz internetowe zasoby edukacyjne
 246. O apostrofach słów kilka
 247. Praca inżynierska
 248. Poprawiać cudze błędy czy nie?
 249. Poradnie językowe
 250. Tabu językowe - szpitale psychiatryczne