PDA

View Full Version : Gramatyka i stylistyka języka polskiego


Strony : [1] 2 3

 1. Gramatyka i stylistyka ;)
 2. "Posiadać" – jak to łatwo powiedzieć
 3. Jasne jak drut - frazeologizmy
 4. Rymy częstochowskie w piosenkach
 5. Zapożyczenia
 6. Artykuły o gramatyce i stylistyce języka polskiego
 7. Fałszywi przyjaciele tłumacza
 8. Zapożyczenia z polszczyzny w językach obcych
 9. Czy zmiany w zasadach polszczyzny to prymitywizacja języka?
 10. Wymowa obcojęzycznych nazw własnych
 11. Zanik gwary
 12. Czy tlumaczka to też tłumacz?
 13. Czy istnieje jeszcze tabu językowe?
 14. Odmiana nazwisk
 15. Czy rok jest terminem?
 16. Banja Luka- odmiana przez przypadki
 17. Moda językowa
 18. Wymowa "s"
 19. Blog prof. Bralczyka
 20. Dywiz, myślnik, półpauza
 21. Rażące błędy językowe
 22. Przecinki
 23. Deminutivum
 24. "Będę zatem punktualnie" – czy to już jest zdanie?
 25. Najdłuższe wyrazy w języku niemieckiem
 26. Alkaida czy Al-Kaida – jaka pisownia?
 27. Zagrożony język polski?
 28. Pisownia, odmiana "złoty" - waluta.
 29. Wyraz "sieni"
 30. Pochodzenie polskich frazeologizmów - proszę o pomoc
 31. Znaki diakrytyczne
 32. Wielkie litery
 33. Analiza zdań złożonych
 34. Rytualizmy
 35. Zdania złożone
 36. Wypowiedzenie złożone
 37. Na czym polega łączliwość leksykalno-semantyczna
 38. Frazeologia – "linia oporu"
 39. Pytanie o słownik synonimów / wyrażeń potocznych
 40. Metody słowotwórcze
 41. zamiast ó - u, zamiast ch - h, czyli reforma polskiej ortografii
 42. Podsystemy językowe i charakterystyka tekstu na ich podstawie
 43. Derywaty i formanty
 44. Język 'wysoki', hieratyczny i liturgiczny
 45. Problem z poprawną formą zdania
 46. Język współczesnych utworów muzycznych
 47. Regionalizmy, dialekty, mowa potoczna
 48. Język polski - pomoce książkowe
 49. Pomoc ze składnią zdania
 50. Czy można "dołożyć się" do już zapłaconego rachunku czy jedynie "zwrócić koszty"?
 51. Matura próbna 2011 (j.polski): arkusze z rozwiązaniami
 52. Zdania wielokrotnie złożone
 53. Jak poprawnie odmienić nazwę choroby?
 54. Nazwy miast i mieszkańców
 55. Związki frazeologiczne w języku polskim
 56. Słowniki kolokacji w j. polskim
 57. Dni Gutenberga w Łodzi 3-4.06.2011 - Manifest ortograficzny - zmiany w pisowni
 58. Ponadto - przecinek
 59. Help in starting out with Polish
 60. Rodzina von Trapp czy rodzina von Trappów?
 61. Z brzydkiego na ładne
 62. "Brakuje cztery lata" czy "brakuje czterech lat"?
 63. Reportaż
 64. Kliknij w ... ?)
 65. Przesadna precyzja
 66. Dodawanie, uzupełnianie, dopowiadanie w tłumaczeniach
 67. Używanie znaków korektorskich do sprawdzania tłumaczeń
 68. Obce nazwy własne - największe trudności
 69. Zapożyczenia
 70. Kultura Języka
 71. Wpływ języka mediów na język pospólstwa
 72. Odmiana miast (nie polskich)
 73. Obcojęzyczne wtrącenia w tekstach pisanych
 74. Dobra stylistyka w tłumaczeniu technicznym
 75. Ekspresowe tłumaczenia i ich jakość
 76. "Druga twarz" błędów językowych
 77. Wyrazy obce w kontekście korporacyjnym
 78. Kwestia formalności
 79. W poradnikach z przypisami czy bez?
 80. Najczęstsze błędy stylistyczne
 81. Czy jako tłumacze możemy poprawić autora?
 82. Czy jako tłumacze możemy popełniać błędy na forum?
 83. Coraz mniej polskiego w polskim?
 84. Wulgaryzmy, przekleństwa & cenzura
 85. Język polski a czas present perfect
 86. Wymowa nazw własnych
 87. System sprawdzania poprawności tłumaczenia?
 88. Tłumaczyć z błędami czy bez?
 89. Cztery funkcje języka standardowego
 90. Jezyk angielski po polsku
 91. Problemy z tekstem źródłowym – nieczytelność
 92. Tłumaczenie przysłów
 93. Uogólnianie
 94. Czy język polski ubożeje?
 95. Różnice w interpunkcji języka polskiego a innych języków
 96. Dyslektycy na filologiach?
 97. Odmiana angielskich nazw własnych
 98. Tłumaczenie gwary
 99. Poradniki językowe
 100. Przyimki "do" i "na"
 101. Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku: charakterystyczne cechy, tendencje, zjawiska...
 102. Wyrazy mylone
 103. Tautologie i pleonazmy
 104. Odmiana imion i nazwisk pochodzenia obcego
 105. Polski slang
 106. Dobry styl językowy to...
 107. Jak udoskonalić swoją polszczyznę
 108. Poprawność językowa a przekaz artystyczny
 109. Na co można sobie pozwolić tlumacząc slang
 110. Składnia polska a angielska- zmiany stylistyczne
 111. Polski niepotrzebny?
 112. Język ojczysty - jak ćwiczyć?
 113. Pożyczamy słowo i okaleczamy je. Skandal?
 114. Dbałość tłumacza o język codzienny
 115. Mówimy i piszemy źle po polsku, bo...
 116. Zwroty grzecznościowe w korespondencji
 117. Rozgrzewka językowa - gdzie jest błąd? ;)
 118. Różnica między słowem mówionym a pisanym
 119. Poprawność polityczna w tłumaczeniach
 120. PR? - problem
 121. Czy boimy się uproszczeń języka?
 122. Nadużywanie spójników typu: twe, swe, tudzież, ponieważ itp.
 123. "WyciONgi z kĄta wrzuciłAŁ do kONta"
 124. Tłumaczenie a poprawność polityczna
 125. PISZE i POSZŁEM już poprawne?
 126. Odmiana nazwisk obcojęzycznych
 127. Forma wypowiedzi w Internecie
 128. Kalki językowe - utrapienie dla tłumaczy?
 129. Neologizmy
 130. Korekta tekstów a żródła poprawnościowe
 131. Błędy a tłumaczenie
 132. Błędy w tłumaczeniach książek...
 133. Czy j. obcy jest zawsze "cool"?
 134. Tłumaczenie wypowiedzi dziecięcych lub bardzo potocznych
 135. Podwójna liczba mnoga
 136. Korekta tłumaczeń
 137. Spolszczanie wyrazów obcych
 138. Rodzaj skrótowców obcojęzycznych
 139. Tłumaczenie nazw własnych
 140. Język ojczysty wizytówką tłumacza?
 141. Klient nasz pan ?
 142. Nazwy uniwersytetów
 143. Druga strona medalu, czyli zagraniczny tłumacz języka polskiego
 144. Czy znajomość polskiej gramatyki pomaga przy tłumaczeniach?
 145. Obcy język polski
 146. Tłumaczenie i słownik synonimów
 147. Interpunkcyjny zawrót głowy – zmiany wprowadzane podczas tłumaczenia
 148. Czy doskonała znajomość j.obcego to wszystko?
 149. Która osoba?
 150. Poprawność językowa
 151. Taki/takie jest Hollywood
 152. Gubię się w dopełniaczach ostatnio...
 153. Przydatne zasady dot. poprawności językowej
 154. Ekskluzywny wywiad
 155. Poprawna polszczyzna - "towar" deficytowy?
 156. Liczebniki - duże cyfry, duży kłopot
 157. Zmiany w zakresie słowotwórstwa
 158. Slang w Polsce?
 159. Przypadki
 160. Irrelewantny i inne zapożyczenia z języka angielskiego
 161. Dlaczego wszystko jest sexy?
 162. Zanik przypadków
 163. Klikanie
 164. Cool i trendy tłumaczenia.
 165. Regionalizmy i gwary
 166. Błędy w oryginale
 167. Liczebniki porządkowe
 168. Czy i jak walczyc z błędami językowymi na co dzień?
 169. Sz.P. Średnik
 170. Błąd w "Życiu Warszawy"
 171. Rola zapożyczeń w języku polskim
 172. Strasznie ciężko mi to idzie...
 173. Język polityków
 174. Ustawodawstwo - Systematyzacja jednostek aktów prawnych
 175. Giętki język ojczysty w pracy tłumacza
 176. Over-poprawność ;)
 177. Polska pisownia nazw konwencji międzynarodowych
 178. Wyrazy modne
 179. Przysłowia i ich pochodzenie
 180. Warianty rodzajowe
 181. Imiesłów przysłówkowy
 182. Pani Mario, Panie Januszu?
 183. Metatekst - co to dokładnie jest?
 184. Ogarniamy! Czyli o nadużywanych słowach w języku polskim
 185. Homofony
 186. Forumowy słownik nietypowy
 187. Imiesłowy - mała zagadka
 188. Partykuła "by"
 189. Kwalifikatory stylistyczne i socjolingwistyczne
 190. Proofreading vs editing
 191. Systemy metryczne
 192. Zabawne błędy językowe
 193. Słowo "tłumacz" - etymologia
 194. Mieszkaniec Oławy
 195. Uzupełniać - problem z dopełnieniem
 196. Razem czy oddzielnie - oto jest pytanie
 197. Ortografia na nowo
 198. Rola archaizmow w mowie potocznej
 199. Skok o tyczce - pochodzenie
 200. Perhaps a non-native speaker of Polish is reading this....
 201. Polskie słowniki młodzieżowe
 202. Tłumaczenie dokumentów urzędowych
 203. Nazwy imprez
 204. Kim tak naprawdę jest pasjonat?
 205. Najpiękniejsze polskie słowa
 206. Wyrazy zapomniane
 207. Końcówki nosowe
 208. Co dobrego w polszczyźnie?
 209. Łona o polszczyźnie: To nic nie znaczy?
 210. Literatura piękna - językowe Eldorado
 211. "Tacierzyństwo"
 212. Wołacz w apostrofie
 213. Poprawna Polszczyzna w Praktyce
 214. Pan Łozo, Pani Kora?
 215. Użycie słowa 'Szanowna Pani'
 216. Przyswajanie trudności interpunkcyjnych
 217. Znaczenia słowa 'baba'
 218. Nieporozumienia
 219. Sz.P. Przecinek
 220. Polacy źle akcentują
 221. Dyktando prof. Bralczyka
 222. "Ja myślę"- najczęstsze kalki z języka angielskiego w polskim
 223. Błędne używanie końcówek: Ą i Ę
 224. Interpunkcja w dialogach
 225. Etymologia wyrazów, dewaulacja i melioracja
 226. Zdrobnienia czy spieszczenia?
 227. Czy to istnieje?
 228. "Pierwsza gwiazdka" – skojarzenia
 229. Metafory
 230. Męska dominacja językowa
 231. Wpływ języka mediów na kształtowanie się współczesnej polszczyzny
 232. Całkowite przejęcie śląskości?
 233. Internet a internet
 234. Problemy z paronimami
 235. Nauczanie języka przez tłumaczenie
 236. Wielkie Rzeczowniki
 237. Neurolingwistyczne programowanie NLP a ortografia
 238. Książki o gramatyce i stylistyce języka polskiego
 239. Liczebniki porządkowe i nie tylko
 240. Polskie seriale a poprawność językowa
 241. Modne leksemy
 242. Denerwujące słówka
 243. O semantycznej "elastyczności" polskich wulgaryzmów
 244. Interpunkcja – zasady, polecana literatura oraz internetowe zasoby edukacyjne
 245. O apostrofach słów kilka
 246. Praca inżynierska
 247. Poprawiać cudze błędy czy nie?
 248. Poradnie językowe
 249. Tabu językowe - szpitale psychiatryczne
 250. Masa a waga, czyli okiem inżyniera