PDA

View Full Version : Gramatyka i stylistyka języka polskiego


Strony : [1] 2 3

 1. Gramatyka i stylistyka ;)
 2. "Posiadać" – jak to łatwo powiedzieć
 3. Jasne jak drut - frazeologizmy
 4. Rymy częstochowskie w piosenkach
 5. Zapożyczenia
 6. Artykuły o gramatyce i stylistyce języka polskiego
 7. Fałszywi przyjaciele tłumacza
 8. Zapożyczenia z polszczyzny w językach obcych
 9. Czy zmiany w zasadach polszczyzny to prymitywizacja języka?
 10. Wymowa obcojęzycznych nazw własnych
 11. Zanik gwary
 12. Czy tlumaczka to też tłumacz?
 13. Czy istnieje jeszcze tabu językowe?
 14. Odmiana nazwisk
 15. Czy rok jest terminem?
 16. Banja Luka- odmiana przez przypadki
 17. Moda językowa
 18. Wymowa "s"
 19. Blog prof. Bralczyka
 20. Dywiz, myślnik, półpauza
 21. Rażące błędy językowe
 22. Przecinki
 23. Deminutivum
 24. "Będę zatem punktualnie" – czy to już jest zdanie?
 25. Najdłuższe wyrazy w języku niemieckiem
 26. Alkaida czy Al-Kaida – jaka pisownia?
 27. Zagrożony język polski?
 28. Pisownia, odmiana "złoty" - waluta.
 29. Wyraz "sieni"
 30. Pochodzenie polskich frazeologizmów - proszę o pomoc
 31. Znaki diakrytyczne
 32. Wielkie litery
 33. Analiza zdań złożonych
 34. Rytualizmy
 35. Zdania złożone
 36. Wypowiedzenie złożone
 37. Na czym polega łączliwość leksykalno-semantyczna
 38. Frazeologia – "linia oporu"
 39. Pytanie o słownik synonimów / wyrażeń potocznych
 40. Metody słowotwórcze
 41. zamiast ó - u, zamiast ch - h, czyli reforma polskiej ortografii
 42. Podsystemy językowe i charakterystyka tekstu na ich podstawie
 43. Derywaty i formanty
 44. Język 'wysoki', hieratyczny i liturgiczny
 45. Problem z poprawną formą zdania
 46. Język współczesnych utworów muzycznych
 47. Regionalizmy, dialekty, mowa potoczna
 48. Język polski - pomoce książkowe
 49. Pomoc ze składnią zdania
 50. Czy można "dołożyć się" do już zapłaconego rachunku czy jedynie "zwrócić koszty"?
 51. Matura próbna 2011 (j.polski): arkusze z rozwiązaniami
 52. Zdania wielokrotnie złożone
 53. Jak poprawnie odmienić nazwę choroby?
 54. Nazwy miast i mieszkańców
 55. Związki frazeologiczne w języku polskim
 56. Słowniki kolokacji w j. polskim
 57. Dni Gutenberga w Łodzi 3-4.06.2011 - Manifest ortograficzny - zmiany w pisowni
 58. Ponadto - przecinek
 59. Help in starting out with Polish
 60. Rodzina von Trapp czy rodzina von Trappów?
 61. Z brzydkiego na ładne
 62. "Brakuje cztery lata" czy "brakuje czterech lat"?
 63. Reportaż
 64. Kliknij w ... ?)
 65. Przesadna precyzja
 66. Dodawanie, uzupełnianie, dopowiadanie w tłumaczeniach
 67. Używanie znaków korektorskich do sprawdzania tłumaczeń
 68. Obce nazwy własne - największe trudności
 69. Zapożyczenia
 70. Kultura Języka
 71. Wpływ języka mediów na język pospólstwa
 72. Odmiana miast (nie polskich)
 73. Obcojęzyczne wtrącenia w tekstach pisanych
 74. Dobra stylistyka w tłumaczeniu technicznym
 75. Ekspresowe tłumaczenia i ich jakość
 76. "Druga twarz" błędów językowych
 77. Wyrazy obce w kontekście korporacyjnym
 78. Kwestia formalności
 79. W poradnikach z przypisami czy bez?
 80. Najczęstsze błędy stylistyczne
 81. Czy jako tłumacze możemy poprawić autora?
 82. Czy jako tłumacze możemy popełniać błędy na forum?
 83. Coraz mniej polskiego w polskim?
 84. Wulgaryzmy, przekleństwa & cenzura
 85. Język polski a czas present perfect
 86. Wymowa nazw własnych
 87. System sprawdzania poprawności tłumaczenia?
 88. Tłumaczyć z błędami czy bez?
 89. Cztery funkcje języka standardowego
 90. Jezyk angielski po polsku
 91. Problemy z tekstem źródłowym – nieczytelność
 92. Uogólnianie
 93. Czy język polski ubożeje?
 94. Różnice w interpunkcji języka polskiego a innych języków
 95. Dyslektycy na filologiach?
 96. Odmiana angielskich nazw własnych
 97. Tłumaczenie gwary
 98. Poradniki językowe
 99. Przyimki "do" i "na"
 100. Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku: charakterystyczne cechy, tendencje, zjawiska...
 101. Wyrazy mylone
 102. Tautologie i pleonazmy
 103. Odmiana imion i nazwisk pochodzenia obcego
 104. Polski slang
 105. Dobry styl językowy to...
 106. Jak udoskonalić swoją polszczyznę
 107. Poprawność językowa a przekaz artystyczny
 108. Na co można sobie pozwolić tlumacząc slang
 109. Składnia polska a angielska- zmiany stylistyczne
 110. Polski niepotrzebny?
 111. Język ojczysty - jak ćwiczyć?
 112. Pożyczamy słowo i okaleczamy je. Skandal?
 113. Dbałość tłumacza o język codzienny
 114. Mówimy i piszemy źle po polsku, bo...
 115. Zwroty grzecznościowe w korespondencji
 116. Rozgrzewka językowa - gdzie jest błąd? ;)
 117. Różnica między słowem mówionym a pisanym
 118. Poprawność polityczna w tłumaczeniach
 119. PR? - problem
 120. Czy boimy się uproszczeń języka?
 121. Nadużywanie spójników typu: twe, swe, tudzież, ponieważ itp.
 122. "WyciONgi z kĄta wrzuciłAŁ do kONta"
 123. Tłumaczenie a poprawność polityczna
 124. PISZE i POSZŁEM już poprawne?
 125. Odmiana nazwisk obcojęzycznych
 126. Forma wypowiedzi w Internecie
 127. Kalki językowe - utrapienie dla tłumaczy?
 128. Neologizmy
 129. Korekta tekstów a żródła poprawnościowe
 130. Błędy a tłumaczenie
 131. Błędy w tłumaczeniach książek...
 132. Czy j. obcy jest zawsze "cool"?
 133. Tłumaczenie wypowiedzi dziecięcych lub bardzo potocznych
 134. Podwójna liczba mnoga
 135. Korekta tłumaczeń
 136. Spolszczanie wyrazów obcych
 137. Rodzaj skrótowców obcojęzycznych
 138. Tłumaczenie nazw własnych
 139. Język ojczysty wizytówką tłumacza?
 140. Klient nasz pan ?
 141. Nazwy uniwersytetów
 142. Druga strona medalu, czyli zagraniczny tłumacz języka polskiego
 143. Czy znajomość polskiej gramatyki pomaga przy tłumaczeniach?
 144. Obcy język polski
 145. Tłumaczenie i słownik synonimów
 146. Interpunkcyjny zawrót głowy – zmiany wprowadzane podczas tłumaczenia
 147. Czy doskonała znajomość j.obcego to wszystko?
 148. Która osoba?
 149. Poprawność językowa
 150. Taki/takie jest Hollywood
 151. Gubię się w dopełniaczach ostatnio...
 152. Przydatne zasady dot. poprawności językowej
 153. Ekskluzywny wywiad
 154. Poprawna polszczyzna - "towar" deficytowy?
 155. Liczebniki - duże cyfry, duży kłopot
 156. Zmiany w zakresie słowotwórstwa
 157. Slang w Polsce?
 158. Przypadki
 159. Irrelewantny i inne zapożyczenia z języka angielskiego
 160. Dlaczego wszystko jest sexy?
 161. Zanik przypadków
 162. Klikanie
 163. Cool i trendy tłumaczenia.
 164. Regionalizmy i gwary
 165. Błędy w oryginale
 166. Liczebniki porządkowe
 167. Czy i jak walczyc z błędami językowymi na co dzień?
 168. Sz.P. Średnik
 169. Błąd w "Życiu Warszawy"
 170. Rola zapożyczeń w języku polskim
 171. Strasznie ciężko mi to idzie...
 172. Język polityków
 173. Ustawodawstwo - Systematyzacja jednostek aktów prawnych
 174. Giętki język ojczysty w pracy tłumacza
 175. Over-poprawność ;)
 176. Polska pisownia nazw konwencji międzynarodowych
 177. Wyrazy modne
 178. Przysłowia i ich pochodzenie
 179. Warianty rodzajowe
 180. Imiesłów przysłówkowy
 181. Pani Mario, Panie Januszu?
 182. Metatekst - co to dokładnie jest?
 183. Nadużywane słowa w języku polskim
 184. Homofony
 185. Forumowy słownik nietypowy
 186. Imiesłowy - mała zagadka
 187. Partykuła "by"
 188. Kwalifikatory stylistyczne i socjolingwistyczne
 189. Proofreading vs editing
 190. Systemy metryczne
 191. Zabawne błędy językowe
 192. Słowo "tłumacz" - etymologia
 193. Mieszkaniec Oławy
 194. Uzupełniać - problem z dopełnieniem
 195. Razem czy oddzielnie - oto jest pytanie
 196. Ortografia na nowo
 197. Rola archaizmow w mowie potocznej
 198. Skok o tyczce - pochodzenie
 199. Perhaps a non-native speaker of Polish is reading this....
 200. Polskie słowniki młodzieżowe
 201. Tłumaczenie dokumentów urzędowych
 202. Nazwy imprez
 203. Kim tak naprawdę jest pasjonat?
 204. Najpiękniejsze polskie słowa
 205. Wyrazy zapomniane
 206. Końcówki nosowe
 207. Co dobrego w polszczyźnie?
 208. Łona o polszczyźnie: To nic nie znaczy?
 209. Literatura piękna - językowe Eldorado
 210. "Tacierzyństwo"
 211. Wołacz w apostrofie
 212. Poprawna Polszczyzna w Praktyce
 213. Pan Łozo, Pani Kora?
 214. Użycie słowa 'Szanowna Pani'
 215. Przyswajanie trudności interpunkcyjnych
 216. Znaczenia słowa 'baba'
 217. Nieporozumienia
 218. Odmiana imion
 219. Sz.P. Przecinek
 220. Polacy źle akcentują
 221. Dyktando prof. Bralczyka
 222. "Ja myślę"- najczęstsze kalki z języka angielskiego w polskim
 223. Błędne używanie końcówek: Ą i Ę
 224. Interpunkcja w dialogach
 225. Etymologia wyrazów, dewaulacja i melioracja
 226. Zdrobnienia czy spieszczenia?
 227. Czy to istnieje?
 228. "Pierwsza gwiazdka" – skojarzenia
 229. Metafory
 230. Męska dominacja językowa
 231. Wpływ języka mediów na kształtowanie się współczesnej polszczyzny
 232. Całkowite przejęcie śląskości?
 233. Internet a internet
 234. Problemy z paronimami
 235. Nauczanie języka przez tłumaczenie
 236. Wielkie Rzeczowniki
 237. Neurolingwistyczne programowanie NLP a ortografia
 238. Książki o gramatyce i stylistyce języka polskiego
 239. Liczebniki porządkowe i nie tylko
 240. Polskie seriale a poprawność językowa
 241. Modne leksemy
 242. Denerwujące słówka
 243. O semantycznej "elastyczności" polskich wulgaryzmów
 244. Interpunkcja – zasady, polecana literatura oraz internetowe zasoby edukacyjne
 245. O apostrofach słów kilka
 246. Praca inżynierska
 247. Poprawiać cudze błędy czy nie?
 248. Poradnie językowe
 249. Tabu językowe - szpitale psychiatryczne
 250. Masa a waga, czyli okiem inżyniera